Vybavíte v klientskom centre – evidencia obyvateľstva

Zrušenie trvalého pobytu:

  • na základe návrhu majiteľa nehnutelnosti
  • platný doklad totožnosti          

K vybaveniu potrebujete:

Tlačivo na stiahnutie

  • Návrh na zrušenie trvalého pobytu (.pdf)

Kontakty

Jana Černovská
Evidencia obyvateľov
číslo dverí: KC 025
jana.cernovska@malacky.sk