Vybavíte v klientskom centre – evidencia obyvateľstva

K vybaveniu potrebujete:

  • Vypísať tlačivá vydané pracovníčkou evidencie.

Potrebné dokumenty:

  • platný doklad totožnosti
  • súhlas vlastníka nehnuteľnosti, ak prihlasujúci sa klient nie je vlastníkom nehnuteľnosti, na ktorú sa chce prihlásiť, a vlastník nehnuteľnosti sa nemôže dostaviť na evidenciu obyvateľov. Podpis vlastníka na súhlase musí byť overený notárským úrad alebo matričným úradom. 
  • Súhlas s prihlásením občana (.pdf)

Kontakty

Jana Černovská
Evidencia obyvateľov
číslo dverí: KC 025
jana.cernovska@malacky.sk