Ďalšie služby:

  • VYJADRENIE MESTA K UDELENIU ŠTÁTNEHO OBČIANSTVA SR: doklad o podnikaní, zamestnaní a súhlas primátora mesta
  • STRATA ŠTÁTNEHO OBČIANSTVA: vyradenie z evidencie na základe straty štátneho občianstva (na základe oznámenia Krajského úradu v Bratislave)
  • EVIDENCIA OBYVATEĽOV (aktualizácia informačného systému samosprávy na základe oznamovacie povinnosti štátnych orgánov a inštitúcií – napr. narodenie dieťaťa,  úmrtie, rozvod, uzatvorenie manželstva)
  • AKTUALIZÁCIA ÚDAJOV NA ZÁKLADE ŽIADOSTI OBČANA: trvalý a prechodný pobyt

Kontakty

Jana Černovská
Evidencia obyvateľov
číslo dverí: KC 025
jana.cernovska@malacky.sk