Návrh programu:

  1. Otvorenie, určenie overovateľa a schválenie programu
  2. Informácia o aktuálnom stave a riešení ústavnej pohotovostnej služby na urgentnom príjme 1. typu v Nemocnici v Malackách – ústne
  3. Návrh na voľbu členov komisií mestského zastupiteľstva – Z33/2023
  4. Návrh na schválenie Klimatickej stratégie mesta Malacky – Z34/2023