ikona pdf Pozvánka (.pdf – 0,2 MB) |  Materiály na rokovanie – 05. 05. 2022 (.zip – 9,8 MB)  
 

Návrh programu:

1) Otvorenie, určenie overovateľa a schválenie programu


2) Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu Záverečného účtu mesta Malacky za rok 2021
ikona pdf Z29/2022 (.pdf – 815 kB)

3) Návrh na schválenie Záverečného účtu mesta Malacky za rok 2021
ikona pdf Z30/2022 (.pdf – 831 kB)
ikona pdf príloha 1 (.pdf – 1850 kB)
ikona pdf príloha 2 (.pdf – 1112 kB)

4) Správy o hospodárení rozpočtových a príspevkových organizácií mesta Malacky za rok 2021:
a) Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky
ikona pdf Z31/2022 (.pdf – 1010 kB)

b) Základná umelecká škola, Záhorácka 1918, Malacky
ikona pdf Z32/2022 (.pdf – 517 kB)

c) Centrum voľného času, Martina Rázusa 30, Malacky
ikona pdf Z33/2022 (.pdf – 511 kB)

d) Základná škola Dr. Jozefa Dérera, gen. M. R. Štefánika 7, Malacky
ikona pdf Z34/2022 (.pdf – 617 kB)

e) Základná škola, Štúrova 142/A, Malacky
ikona pdf Z35/2022 (.pdf – 650 kB)

f) Základná škola, Záhorácka 95, Malacky
ikona pdf Z36/2022 (.pdf – 666 kB)

g) Mestské centrum sociálnych služieb, 1. mája 9, Malacky
ikona pdf Z37/2022 (.pdf – 332 kB)

h) Mestské centrum kultúry, Záhorácka 1919, Malacky
ikona pdf Z38/2022 (.pdf – 298 kB)

ch) AD HOC Malacky, Sasinkova 2, Malacky
ikona pdf Z39/2022 (.pdf – 277 kB)

5) Informácia o vykonanej inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 1.12.2021
ikona pdf Z40/2022 (.pdf – 393 kB)

6) Návrh na schválenie projektu „Malacky – zvýšenie kapacít MŠ Štúrova“
ikona pdf Z41/2022 (.pdf – 1591 kB)