Predseda: Mgr. Anton Pašteka
Podpredseda: Ladislav Čas
Členovia: Marcel Bulla, Ing. František Hlavatý, Milan Merc, Mgr. Alžbeta Šurinová, Mgr. Vladimír Handl, Mgr. Ján Brandejs.
Tajomníčka komisie: Mgr. Darina Pelecová, darina.pelecova@malacky.sk

Pozvánky a zápisnice zo zasadnutí komisie