Predseda: MUDr. Marian Haramia
Podpredsedníčka: Mgr. MgA. Katarína Trenčanská
Členovia: Mgr. Adela Ondrisková, PhDr. Štefan Dvorský, PaeDr. Martina Ambrušová, Mgr. Jana Oravcová, Ing. Vladimír Moravčík, CSc., JUDr. Jozef Walter, Bc. Danica Pompošová.
Tajomníčka komisie: Mgr. Alena Kmecová  alena.kmecova@malacky.sk

Pozvánky a zápisnice zo zasadnutí komisie