Predseda: Mgr. Martin Macejka
Podpredsedníčka: PhDr. Ing. Lucia Vidanová
Členovia: Ing. Štefan Hronček, Bc. Stanislav Bellan, Bc. Pavlína Habová, Bc. Milan Kojs. Ing. Ivana Kovárová, PhD. Lenka Osuská, Andrej Vaculovič.
Tajomníčka komisie: Mgr. Katarína Krišková, katarina.kriskova@malacky.sk

Pozvánky a zápisnice zo zasadnutí komisie