Predseda: MUDr. Marián Haramia

Podpredseda: Ing. Jozef Mračna

Členovia:

Tajomníčka: Jaroslava Prelcová

Pozvánky a zápisnice zo zasadnutí komisie