Predseda: Marián Haramia

Podpredseda: Jozef Mračna

Členovia: Mária Stankovská, Zuzana Laluhová Striežencová, David Bíroczi, Ľubica Hladíková, Jozef Walter, Štefan Dvorský, Vladimír Moravčík

Tajomníčka: Jaroslava Prelcová

Pozvánky a zápisnice zo zasadnutí komisie