Predseda: Pavol Tedla

Podpredseda: Daniel Masarovič

Členovia: Jana Pagáčová, Martina Chorvátová, Peter Jordán, Jana Richveisová, Katarína Saňková, Hana Kaňková, Marek Šrámek

Tajomníčka: Mgr. Alexandra Hrnková

Pozvánky a zápisnice zo zasadnutí komisie