Predseda: RNDr. Pavol Tedla

Podpredseda: Mgr. Daniel Masarovič

Členovia:

Tajomníčka: Mgr. Alexandra Hrnková

Pozvánky a zápisnice zo zasadnutí komisie