Predseda: Mgr. Anton Pašteka

Podpredseda: Ing. Ladislav Čas

Členovia: PaedDr. Viera Mária Adamovičová

Tajomníčka: Mgr. Darina Pelecová

Pozvánky a zápisnice zo zasadnutí komisie