Predseda: Anton Pašteka

Podpredseda: Ladislav Čas

Členovia: Viera Mária Adamovičová, František Hlavatý, Marcel Bulla, Pavol Oreský, Vladimír Handl, Ján Brandejs, Milan Merc, Eva Hašková

Tajomníčka: Mgr. Darina Pelecová

Pozvánky a zápisnice zo zasadnutí komisie