Predsedníčka: Lucia Vidanová

Podpredsedníčka: Katarína Trenčanská

Členovia: Katarína Berkešová, Adela Ondrisková, Martin Paluk, Zdenka Klasová, Daniela Bukovská, Miriam Martinkovičová, Mária Knotková

Tajomníčka: Mgr. Monika Gajarová

Pozvánky a zápisnice zo zasadnutí komisie