Predseda: Martin Macejka

Podpredseda: Milan Ondrovič

Členovia: Štefan Hronček, Lucia Vidanová, Stanislav Bellan, Marek Burcl, Vanda Kráľovičová, Dávid Maxian, Lenka Osuská, Branislav Škopek

Tajomníčka: Mgr. Katarína Krišková

Pozvánky a zápisnice zo zasadnutí komisie