Rok 2018

Rok 2018 – šport

Rok 2017

Rok 2016

ikona pdf Prehľad žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta a schválených dotácií pre občianske združenia a organizácie v sociálnej oblasti – na rok 2016 (.pdf – 28 kB) ikona pdf Prehľad žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta a schválených dotácií pre občianske združenia a organizácie pôsobiace v kultúre – rok 2016 (.pdf – 27,5 kB) ikona pdf Prehľad žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta a schválených dotácií – športové kluby – rok 2016 (.pdf – 26,9 kB) ikona pdf Prehľad žiadostí o dotáciu z rezervného fondu primátora – športové kluby – rok 2016 (.pdf – 20,7 kB) ikona pdf Prehľad schválených dotácií – športové kluby na reperezentáciu – rok 2016 (.pdf – 26,9 kB)     ikona pdf Prehľad žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta a schválených dotácií pre neziskové organizácie (INO) – rok 2016 (.pdf – 20,8 kB)

Rok 2015

ikona pdf Prehľad žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta a schválených dotácií pre občianske združenia a organizácie v sociálnej oblasti – na rok 2015 (.pdf) ikona pdf Prehľad žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta a schválených dotácií – športové kluby – rok 2015 .pdf – (22,5 kB) ikona pdf Prehľad žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta a schválených dotácií pre neziskové organizácie (INO) – rok 2015 (.pdf – 20,8 kB) ikona pdf Prehľad žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta a schválených dotácií pre občianske združenia a organizácie pôsobiace v kultúre – rok 2015 .pdf – (25,6 kB)

Rok 2014

ikona pdf Prehľad žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta a schválených dotácií pre neziskové organizácie (INO) – rok 2014 (.pdf – 22,7 kB) ikona pdf Prehľad žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta a schválených dotácií pre občianske združenia a organizácie mesta – rok 2014 (.pdf – 22,7 kB) ikona pdf Prehľad žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta a schválených dotácií pre organizácie pôsobiace v kultúre – rok 2014 (.pdf) ikona pdf Prehľad žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta a schválených dotácií – športové kluby – rok 2014 (.pdf – 21,3 kB)

Rok 2013

ikona pdf Prehľad žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta a schválených dotácií pre neziskové organizácie (INO) – rok 2013 (.pdf – 19,5 kB) ikona pdf Priznané a schválené dotácie na rok 2013 pre Občianske združenia a organizácie mesta (.pdf – 12,7 kB) ikona pdf Prehľad žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta a schválených dotácií pre organizácie pôsobiace v kultúre – rok 2013 (.pdf – 19,9 kB) ikona pdf Prehľad žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta a schválených dotácií – športové kluby – rok 2013 (.pdf – 21,0 kB)