Preventívna aktivita Junior je zameraná na kontrolu požívania alkoholických nápojov a tabakových výrobkov mládežou v reštauračných zariadeniach. Vykonáva sa raz mesačne vo večerných hodinách. Cez deň sa táto aktivita sústreďuje na monitorovanie záškoláctva.