Preventívna akcia Bax je zameraná na vyhľadávanie návykových, psychotropných látok a prekurzorov služobnými psami v školách a školských zariadeniach. Vykonáva sa najmenej raz ročne.