Informácie súvisiace s „Plánom ochrany obyvateľstva“ mesta Malacky je možné získať u referenta pre civilné núdzové plánovanie mesta Malacky Bernolákova 5188/1A kancelária č.129/B1, Telefón/klapka: 034/7966 172

Kontakty

Ing. Ladislav Balla
Referent pre civilné núdzové plánovanie
číslo dverí: 129 B1
ladislav.balla@malacky.sk