POZAGAS a.s.

V súlade so zákonom č. 128/2015 o prevencii závažných havárii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, dňom 27.07.2016  spoločnosť

POZAGAS a.s. je zaradená do kategórie podniku typu B.