22. 3. 2012
Zvýšený počet požiarov

Pomerne teplé a suché počasie a tiež neopatrnosť ľudí spôsobili v posledných dňoch množstvo požiarov. Malackí hasiči nám potvrdili, že zasahujú každý deň. Občanov preto vyzývajú k opatrnosti:

Vážení občania,

           Jar je obdobie, kedy vzniká najväčší počet požiarov spôsobených činnosťou občanov v prírode používaním otvoreného ohňa, najmä pri vypaľovaní suchej trávy a iných porastov, pri pálení haluziny, fajčení v prírode, činnosťou detí pri hre so zápalkami, kladením ohníčkov, podpaľovaním ľahko zápalných materiálov a pod.
           V posledných dňoch sa zvýšil počet požiarov v prírodnom prostredí  – požiare suchej trávy, krovín a iných drevín a taktiež lesných porastov. Vyčínanie ohňa v lese alebo na lúke má ďalekosiahle následky v podobe zničenia všetkých živých zložiek a takéto škody sú z hľadiska zničenia ekosystému nevyčísliteľné.
 
           Z uvedených dôvodov Hasičský a záchranný zbor apeluje na všetkých občanov, aby v záujme zníženia požiarovosti a predchádzania požiarov v súlade so zákonom o ochrane pred požiarmi dôsledne dodržiavali zákaz :

 –    vypaľovať suchú  trávu, porasty kríkov stromov a spaľovať organické zvyšky – odpady,
 –    fajčiť a používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 –    zakladať oheň v prírode, na poľnohospodárskych pasienkoch a pozemkoch, 
 –    zakladať oheň v priestoroch  alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

          V prípade zistenie porušenia ustanovení § 14 zákona č. 314/2001 Z. z o ochrane pred požiarmi upozorňujeme, že okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, môže fyzickej osobe uložiť v blokovom konaní pokutu do výšky 100,- € a v priestupkovom konaní až do výšky 331,- €.

          Na kladenie ohňa v prírode je potrebné využívať priestory na to určené (napr. vybudované ohniská), v žiadnom prípade nezakladať oheň priamo v lese. Pred odchodom je potrebné oheň uhasiť (poliať vodou, zasypať zeminou a pod.).

          Veríme, že svojím zodpovedným konaním aj vy prispejete k zamedzeniu vzniku požiarov a tým aj k zníženiu škôd na lesných a poľných porastoch.

  – príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Malackách –

Ďalšie
Práca
Oznamy
12. 4. 2024
Materská škola hľadá zamestnanca na pozíciu učiteľ/ka

Materská škola, Jána Kollára 896, 901 01  Malacky  informuje o voľnom pracovnom mieste. Názov…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
História
12. 4. 2024
Boli sme sa pozrieť na Enigmu z Malaciek

20. marca sa vBrne začala výstava, ktorej hlavnou hviezdou je stroj Enigma, pochádzajúci zleteckej…

Zobraziť celý článok