12. 5. 2016
Zvýšené nebezpečenstvo požiarov
V jarnom období nastáva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov v prírodnom prostredí, ktorý je spôsobený činnosťou občanov, najmä pri spaľovaní suchej trávy, lístia a konárov orezaných stromov a kríkov. Nemalý počet požiarov spôsobuje neopatrnosť pri zakladaní ohňov priamo v lese alebo v jeho tesnej blízkosti. Najväčšie nebezpečenstvo hrozí pri plošnom vypaľovaní suchých porastov, to aj napriek tomu, že vypaľovanie suchej trávy a iných porastov je zákonom zakázané.
       
Hasičský a záchranný zbor preto apeluje na všetkých občanov, aby v záujme zníženia požiarovosti a predchádzaniu požiarov v súlade so zákonom o ochrane pred požiarmi dôsledne dodržiavali zákaz:

–    vypaľovania suchej  trávy, porastov kríkov stromov a spaľovania odpadov,
–    fajčenia a používania otvoreného ohňa na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
–    zakladania ohňa v prírode, na poľnohospodárskych pasienkoch a pozemkoch, v lesoch a v ich blízkosti,
–    zakladania ohňa v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

V prípade zistenia porušenia ustanovení § 14 zákona o ochrane pred požiarmi upozorňujeme, že okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru môže fyzickej osobe uložiť v blokovom konaní pokutu do výšky 100 € a v priestupkovom konaní až do výšky 331 €.
Na založenie ohňov v prírode je potrebné využívať priestory na to určené, napríklad vybudované ohniská. V žiadnom prípade nezakladať oheň priamo v lese a v ochrannom pásme, čo je 50 m od hranice lesného pozemku.

Veríme, že svojím zodpovedným konaním prispejete k zamedzeniu vzniku požiarov a tým aj k zníženiu škôd na lesných a poľných porastoch.

Za porozumenie ďakujú
príslušníci Okresného riaditeľstva
Hasičského a záchranného zboru v Malackách
Ďalšie
Voľný čas
Spoločnosť
Kultúra
2. 10. 2023
Z Malaciek do Sydney

Žije, pracuje, tvorí aužíva si život vAustrálii. Malačianka Natália Chabadová (32) odišla pred…

Zobraziť celý článok
Školstvo
2. 10. 2023
Stredné školy na jednom mieste. Nenechajte si ujsť Deň župných škôl v Bory Mall 

Chemici, kuchári, pekári, informatici, elektrotechnici, kvetinári či kaderníci na jednom mieste.…

Zobraziť celý článok