7. 5. 2009
Zvýšená letecká činnosť

Dopravné letecké krídlo M. R. Štefánika v Kuchyni listom upozornilo mesto Malacky a jeho obyvateľov, ale aj starostov obcí na Záhorí, že v súvislosti s výlukou letiska Sliač bude letecká technika zo Sliača dočasne prevádzkovaná na letisku Kuchyňa. Dňom 4. 5. začala Letecká základňa Sliač plniť úlohy pohotovostného systému vzdušných síl OS SR. Ide najmä o zabezpečenie suverenity vzdušného priestoru SR a úlohy výcviku z letiska Kuchyňa.

Predpokladaný termín skončenia pôsobnosti sliačskej leteckej techniky v Kuchyni je stanovený na tretí štvrťrok 2010. Pre zabezpečenie výcviku určil veliteľ Vzdušných síl OS SR letové dni prúdovým lietadlám na pondelok až stredu od 7.00 h do 23.00 h. Pohotovostný režim vzdušných síl je zabezpečovaný nepretržitou prevádzkou podliehajúcou nadnárodnému veleniu NATO.

To vyžaduje pravidelné preverovanie pripravenosti systému vzletmi dvoch stíhačiek v ktorúkoľvek dennú či nočnú hodinu. V tejto súvislosti obyvatelia regiónu zaregistrujú nárast hlučnosti, ktorý takáto činnosť spôsobí. Velenie Dopravného leteckého krídla v Kuchyni prosí obyvateľov regiónu o toleranciu a zhovievavosť. Informáciu o zvýšenej leteckej činnosti poskytol zástupca veliteľa mjr. Ing. Peter Prokop.

Ďalšie
Oznamy
Voľby
29. 5. 2024
Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky -Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Volič, ktorý sa v deň konania volieb nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä…

Zobraziť celý článok
Šport
Spoločnosť
Školstvo
28. 5. 2024
Športové hry malackej mládeže 2024 - propozície

Vpiatok 31. mája sa vmalackých školách uskutoční tradičné podujatie Športové hry malackej mládeže.…

Zobraziť celý článok