7. 5. 2009
Zvýšená letecká činnosť

Dopravné letecké krídlo M. R. Štefánika v Kuchyni listom upozornilo mesto Malacky a jeho obyvateľov, ale aj starostov obcí na Záhorí, že v súvislosti s výlukou letiska Sliač bude letecká technika zo Sliača dočasne prevádzkovaná na letisku Kuchyňa. Dňom 4. 5. začala Letecká základňa Sliač plniť úlohy pohotovostného systému vzdušných síl OS SR. Ide najmä o zabezpečenie suverenity vzdušného priestoru SR a úlohy výcviku z letiska Kuchyňa.

Predpokladaný termín skončenia pôsobnosti sliačskej leteckej techniky v Kuchyni je stanovený na tretí štvrťrok 2010. Pre zabezpečenie výcviku určil veliteľ Vzdušných síl OS SR letové dni prúdovým lietadlám na pondelok až stredu od 7.00 h do 23.00 h. Pohotovostný režim vzdušných síl je zabezpečovaný nepretržitou prevádzkou podliehajúcou nadnárodnému veleniu NATO.

To vyžaduje pravidelné preverovanie pripravenosti systému vzletmi dvoch stíhačiek v ktorúkoľvek dennú či nočnú hodinu. V tejto súvislosti obyvatelia regiónu zaregistrujú nárast hlučnosti, ktorý takáto činnosť spôsobí. Velenie Dopravného leteckého krídla v Kuchyni prosí obyvateľov regiónu o toleranciu a zhovievavosť. Informáciu o zvýšenej leteckej činnosti poskytol zástupca veliteľa mjr. Ing. Peter Prokop.

Ďalšie
Voľný čas
Spoločnosť
2. 2. 2023
Karnevalová paráda v Cvečku

Novučičké priestory Komunitného centra pri Cvč privítali v piatok 27. januára všetky…

Zobraziť celý článok
Voľný čas
Spoločnosť
Kultúra
2. 2. 2023
Dlhoročná riaditeľka CVČ odchádza do dôchodku

Utorok 31. január bol posledným pracovným dňom pre dlhoročnú riaditeľku Centra voľného času v…

Zobraziť celý článok