21. 4. 2023
Župa má svoj Mládežnícky parlament

Prevzatím menovacích dekrétov z rúk predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Juraja Drobu sa 20 mladých ľudí stalo členmi Mládežníckeho parlamentu BSK.

Medzi nimi sú aj dvaja 16-roční študenti z nášho okresu, Patrik Dujmovič z Kostolišťa a Peter Kottlík z Veľkých Levár. Obaja sú bývalými žiakmi ZŠ Záhorácka v Malackách a dnes už študujú na stredných školách v Bratislave.

Patrik navštevuje Obchodnú akadémiu na Račianskej a Peter je študentom Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej na Hálovej. Aktivita a záujem o život okolo nás nie sú pre nich ničím novým, pretože obaja boli aktívni už ako žiaci základnej školy. Od svojich 12 rokov sa zapájajú do dobrovoľníckej práce tým, že pomáhajú kamarátom alebo chránia a zveľaďujú prírodu. Ich aktivity zastrešuje občianske združenie Protect work. Obaja sa už boli „predstaviť“ vedeniu Malaciek. Prijal ich viceprimátor Milan Ondrovič za prítomnosti mestskej a župnej poslankyne Lucie Vidanovej.

„Mládežnícky parlament BSK vzniká takmer po dvoch rokoch úspešného fungovania Petržalského mládežníckeho parlamentu. Práve tam sa spolupráca samosprávy a mladých ľudí osvedčila. Ukázalo sa, že funguje a prináša výsledky. Vďaka Mládežníckemu parlamentu dostávajú mladí ľudia možnosť uplatniť svoje názory a zasadiť sa o participáciu mládeže pri tvorbe, ako aj pri implementácii verejných politík. A to nielen v rámci svojho kraja, ale aj na Slovensku i v zahraničí,“ priblížil predseda BSK Juraj Droba. 

Dvadsať členov Mládežníckeho parlamentu BSK vyberala komisia zložená z odborníkov, zástupcov samospráv a predstaviteľov mládežníckych organizácií. Členom sa mohol stať každý mladý človek od 15 rokov do 30 rokov, ktorý žije, študuje alebo pôsobí na území BSK. „Mladí ľudia najlepšie vedia, čo potrebujú pre svoj rozvoj a dobrý život. Práve mládežnícky parlament je dobrým miestom na formulovanie ich predstáv a otvorenú komunikáciu so samosprávou,” povedal regionálny koordinátor sekcie mládeže Národného inštitútu vzdelávania a mládeže Milan Polešenský, ktorý je zároveň poslancom Zastupiteľstva BSK.

Mládežnícky parlament je osobitným poradným, iniciatívnym a koordinačným orgánom Zastupiteľstva BSK aj predsedu BSK vo veciach týkajúcich sa mládeže.

Jeho cieľom je spájať mladých ľudí a mládežnícke organizácie so samosprávou a pomáhať pri zlepšovaní podmienok života mládeže v Bratislavskom kraji. Súčasťou jeho agendy bude aj organizácia podujatí pre mladých ľudí, podpora školských parlamentov a spolupráca s ďalšími mládežníckymi parlamentmi naprieč celým Slovenskom.

Text: BSK/Ľ. Pilzová, foto: J. Hargaš

Ďalšie
Šport
17. 4. 2024
Záhoráci budú bojovať v skupine o 5. – 8. miesto. S Považskou Bystricou…

V stredu 10. apríla odohrali hádzanári Záhoráci Stupava/Malacky domáci extraligový zápas s…

Zobraziť celý článok
Životné prostredie
Doprava
17. 4. 2024
Do práce na bicykli 2024: už sa môžete registrovať

Malacky sa opäť zapojili do kampaneDo práce na bicykli, vďaka čomu sa už môžu registrovať…

Zobraziť celý článok