29. 12. 2016
ZŠ Záhorácka oslávila 25. narodeniny

25 rokov v živote školy znamená veľmi veľa. Odrástli v nej už dve generácie detí. Školu momentálne navštevujú žiaci, ktorých rodičia boli našimi prvými žiakmi. Tešíme sa dôvere, ktorú nám rodičia preukazujú. Vystriedali sa tu vyše stovky pedagogických zamestnancov, z ktorých každý priamo či nepriamo ovplyvnil životy svojich žiakov.

Najradostnejší okamih pre nás nastal 2. septembra 1991, keď sa žiaci, učitelia a široká verejnosť tešili z novej základnej školy. Jej výstavba trvala vyše 5 rokov. Rozprestiera sa na ploche 23 700 m2 a jej hodnota po dostavbe bola 42 miliónov korún. ZŠ bola postavená ako 25-triedna. Najväčšiu zásluhu na odovzdaní našej školy do užívania mali vtedajší riaditeľ Pavel Škrabák a jeho zástupca Ľubomír Drgonec.

Narodeniny školy sme spoločne a oficiálne oslávili krátko pred Vianocami. Na slávnostnej akadémii sa zúčastnil aj prvý riaditeľ Pavel Škrabák, ktorý školu viedol v rokoch 1991-2007, po ňom v rokoch 2007 – 2012 nasledovala Zuzana Jánošová. Odvtedy je na čele školy Gabriela Emrichová. Na oslavu štvrťstoročnice prišli bývalí zástupcovia a zástupkyne riaditeľov: p. Drgonec, p. Rybecká, p. Belková, p. Marušková, p. Hrebeň, p. Číčelová, p. Filip a p. Písečná. Pozvanie na oslavu výročia prijal i primátor mesta Malacky Juraj Říha a prednostka Mestského úradu Ľubica Čikošová. Prítomní boli aj poslanci MsZ Pavel Spusta, Marian Novota, Lucia Vidanová, Marián Haramia a členovia rady školy Tibor Grígel, Jiří Kotrla, Mária Pajpachová, mediátorka Dušana Bieleszová a predsedníčka Združenia rodičov Silvia Caunerová. Pozvanie tiež prijalo množstvo bývalých pedagogických a prevádzkových  zamestnancov školy. Každý z prítomných dostal pri uvítaní milú pozornosť – bulletin k 25.výročiu a magnetku s logom školy, vyrobenú v neziskovej organizácii Vstúpte. Nasledoval pestrý program, ktorý pripravili pani učiteľky s našimi žiakmi. Predstavili sa malí i veľkí tanečníci, speváci, recitátori, hudobníci a celý program moderovali dve talentované žiačky.   Po programe nasledovala veľká dávka nostalgie, pretože si všetci pozreli prezentáciu o škole od jej založenia až po súčasnosť. Prezentácia otvorila priestor slávnostnému obedu, kde sa bývalí i súčasní zamestnanci v priateľskej atmosfére srdečne porozprávali.

Pri príležitosti tohto krásneho výročia ďakujeme všetkým, ktorí počas uplynulých rokov v našej škole pracovali, alebo pracujú. Ďakujeme za obetavú prácu pedagogickým i nepedagogickým pracovníkom za to, že sprevádzali kroky detí počas ich školskej dochádzky. Tým, ktorí už odišli zo školských služieb, ďakujeme za ich celoživotnú pedagogickú činnosť. Všetkým ostatným želáme veľa tvorivých síl v ich ďalšej náročnej práci. Škole zároveň želáme veľa úspešných žiakov, spokojných rodičov a veľa aktívnych a trpezlivých učiteľov.

Text: Gabriela Emrichová, riaditeľka ZŠ Záhorácka, foto: S. Nespalová

Ďalšie
Práca
Oznamy
17. 5. 2024
Voľné pracovné miesto na MsÚ: samostatný odborný referent územného plánovania

Mesto Malacky informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade Malacky s názvom: Samostatný…

Zobraziť celý článok
Školstvo
Práca
Oznamy
16. 5. 2024
Štyri voľné pracovné miesta v materskej škole

Materská škola, Jána Kollára 896, 901 01 Malacky, informuje o štyroch voľných pracovných miestach.…

Zobraziť celý článok