18. 5. 2011
ZŠ Štúrova upravuje svoje zameranie

Po 7 rokoch činnosti ZŠ na Štúrovej ulici v Malackách pristupuje od šk. roka 2011/2012 k špecifikácii svojho zamerania. Keďže súčasný systém tvorby šk. vzdelávacieho programu umožňuje istú variabilitu vo výbere učebných predmetov, škola chce podporiť rozvoj schopností nadaných detí v oblasti cudzích jazykov (anglický jazyk, nemecký, prípadne podľa záujmu i ruský jazyk) a loptových hier (futbal, basketbal, hádzaná a vybíjaná).
 
Overovanie jazykových a pohybových schopností žiakov zo ZŠ Štúrova sa uskutoční počas vyučovania. Pre žiakov z iných základných škôl z Malaciek i okolia, ktorí prejavia záujem o tento spôsob vzdelávania, platia dva termíny, a to v piatok 3. júna od 16.00 do 18.00 h a v sobotu 4. júna od 10.00 do 12.00 h.

Overovanie jazykových schopností sa bude konať formou jednoduchého, veku primeraného testu. Overovanie pohybových schopností sa uskutoční nenáročnou, veku primeranou formou – ukážka vedenia lopty, prihrávky, streľby futbalovou loptou, minihádzanárskou loptou, malou basketbalovou loptou na znížené koše. Deti si musia priniesť cvičebný úbor.                                                                                    
                                                                                   
-red-

Šanca pre vaše deti – leták (.pdf – 182,3 kB)

Ďalšie
Voľný čas
Spoločnosť
2. 2. 2023
Karnevalová paráda v Cvečku

Novučičké priestory Komunitného centra pri Cvč privítali v piatok 27. januára všetky…

Zobraziť celý článok
Voľný čas
Spoločnosť
Kultúra
2. 2. 2023
Dlhoročná riaditeľka CVČ odchádza do dôchodku

Utorok 31. január bol posledným pracovným dňom pre dlhoročnú riaditeľku Centra voľného času v…

Zobraziť celý článok