18. 5. 2011
ZŠ Štúrova upravuje svoje zameranie

Po 7 rokoch činnosti ZŠ na Štúrovej ulici v Malackách pristupuje od šk. roka 2011/2012 k špecifikácii svojho zamerania. Keďže súčasný systém tvorby šk. vzdelávacieho programu umožňuje istú variabilitu vo výbere učebných predmetov, škola chce podporiť rozvoj schopností nadaných detí v oblasti cudzích jazykov (anglický jazyk, nemecký, prípadne podľa záujmu i ruský jazyk) a loptových hier (futbal, basketbal, hádzaná a vybíjaná).
 
Overovanie jazykových a pohybových schopností žiakov zo ZŠ Štúrova sa uskutoční počas vyučovania. Pre žiakov z iných základných škôl z Malaciek i okolia, ktorí prejavia záujem o tento spôsob vzdelávania, platia dva termíny, a to v piatok 3. júna od 16.00 do 18.00 h a v sobotu 4. júna od 10.00 do 12.00 h.

Overovanie jazykových schopností sa bude konať formou jednoduchého, veku primeraného testu. Overovanie pohybových schopností sa uskutoční nenáročnou, veku primeranou formou – ukážka vedenia lopty, prihrávky, streľby futbalovou loptou, minihádzanárskou loptou, malou basketbalovou loptou na znížené koše. Deti si musia priniesť cvičebný úbor.                                                                                    
                                                                                   
-red-

Šanca pre vaše deti – leták (.pdf – 182,3 kB)

Ďalšie
Šport
24. 7. 2024
Vysvedčenia pre karatistov

Koniec júna je u školákov vždy spájaný s odovzdávaním vysvedčení za dosiahnuté výsledky v škole.…

Zobraziť celý článok
Práca
Oznamy
22. 7. 2024
Okresný súd Malacky informuje o voľnom pracovnom mieste

Okresný súd Malacky informuje o voľnom štátnozamestnaneckom mieste v dočasnej štátnej službe vo…

Zobraziť celý článok