22. 4. 2020
ZŠ Štúrova: ako funguje v čase pandémie

V čase prerušenia vyučovania kvôli zabráneniu šírenia ochorenia COVID 19 sme boli, podobne ako všetci ostatní učitelia, nútení zmeniť svoje zaužívané pracovné postupy tak, aby sme aspoň čiastočne nahradili vyučovanie v škole.

V našej škole už dlho funguje online komunikácia s rodičmi prostredníctvom elektronickej žiackej knižky. Rodičia i žiaci sú na ňu zvyknutí a používajú ju. Preto sa naša EduPage – elektronická žiacka knižka – stala i prostredím, v ktorom vyučujú takmer všetci učitelia. Rodičia i žiaci majú tak možnosť byť s vyučujúcimi v neustálom kontakte.

Učitelia na začiatku každého týždňa zverejnia na stránke školy https://zssturovamalacky.edupage.org/ prehľad učiva na celý týždeň. Je určený rodičom i žiakom na to, aby sa vedeli orientovať v týždennom učive. Denne potom v rámci svojho predmetu učitelia zadávajú konkrétnu prácu cez EduPage. Ide o konkrétnu látku, cvičenia, pracovné listy, prezentácie, komentované prezentácie, videá či iné vzdelávacie materiály. Žiaci  i rodičia učivo vidia, môžu si materiály stiahnuť alebo vypracovať priamo, a výsledky zaslať učiteľovi.

Veľa učiteľov využíva na komunikáciu so žiakmi online programy, napríklad WhatsApp, Viber, Gmail. Viacerí kolegovia pristúpili k vyučovaniu prostredníctvom videokonferenčných portálov ako Zoom Us a Microsoft Teams. Materiály čerpáme okrem klasických učebníc i zo stránok www.viemeto.sk, www.bezkriedy.sk, z virtuálnej knižnice a digitálnych učebníc.

K žiakom, ktorí majú obmedzenú možnosť elektronickej komunikácie s učiteľmi, pristupujeme individuálne a zabezpečujeme pre nich vyučovacie materiály podľa možností jednotlivých rodín.

Žiakom, ktorí potrebujú špeciálnu pomoc, sa venujú aj tri asistentky a špeciálna pedagogička, ktoré komunikujú s deťmi i rodičmi prostredníctvom elektronickej žiackej knižky, telefonicky a mailom. Vychovávateľky poskytujú deťom prostredníctvom našej webstránky a sociálnych sietí aj rôzne návody na trávenie voľného času a na spestrenie tohto náročného obdobia.

Z práce detí budú učitelia vychádzať pri záverečnom hodnotení. Hoci žiaci nie sú hodnotení známkami, dostávajú adekvátnu spätnú väzbu.

Každý učiteľ, vychovávateľ i asistent disponuje pracovnou mailovou schránkou v tvare meno.priezvisko@zssturma.sk, prostredníctvom ktorej je žiakom i rodičom k dispozícii.

Ak rodičia potrebujú pomoc pri problémoch s prístupom na EduPage našej školy, môžu nás kedykoľvek kontaktovať telefonicky alebo mailom. Tiež sme k dispozícii v škole fyzicky v pracovných dňoch od 9.00 do 12.00 h. V tomto čase si môžu prísť žiaci a rodičia  individuálne vyzdvihnúť pomôcky.

Veľmi oceňujeme ústretový prístup rodičov, ktorí ochotne spolupracujú na vzdelávaní svojich detí. Ceníme si aj prácu učiteľov, ktorí našli v sebe potenciál na rozvíjanie nových zručností v informačných a komunikačných technológiách.

Dušan Šuster, riaditeľ ZŠ Štúrova

Ďalšie
Spoločnosť
21. 3. 2023
Farebný deň

21. marec je Svetovým dňom Downovho syndrómu. Ľudia si vtento deň obliekajú ponožky rôznych…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Školstvo
21. 3. 2023
Zápis do 1. ročníka základných škôl

Mesto Malacky a riaditeľstvá základných škôl v Malackách oznamujú, že zápis na plnenie…

Zobraziť celý článok