26. 7. 2017
ZŠ na Záhoráckej má novú riaditeľku

Primátor Juraj Říha vymenoval Alenu Číčelovú do funkcie riaditeľky Základnej školy na Záhoráckej ulici. Pri odovzdávaní menovacieho dekrétu jej poďakoval za predchádzajúce obdobie, v ktorom školu viedla ako poverená riaditeľka. „Uvedomujem si, že funkcia riaditeľa školy je veľmi náročná a chápem ju ako službu žiakom, pracovníkom školy i rodičom. Pevne verím, že sa budem môcť oprieť o svoj kolektív, ktorý mi bude dobrým radcom a pomocníkom,“ povedala A. Číčelová. Za hlavnú prioritu považuje skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu, zlepšovanie mena školy a budovanie dobrých medziľudských vzťahov na všetkých úrovniach: „Spokojný učiteľ rovná sa spokojný žiak.“

ZŠ na Záhoráckej ulici momentálne podstupuje rekonštrukciu, ktorej výsledkom bude zateplená budova a upravený hlavný vchod. Prvá etapa zateplenia sa skončí o niekoľko týždňov, v septembri, druhá je naplánovaná na letné prázdniny o rok. „Budem veľmi rada, ak sa nám spoločnými silami podarí aj v spolupráci s mestom Malacky zmodernizovať školu po každej stránke. Budeme sa tiež spoločne tešiť zo všetkých úspechov našich žiakov, pretože to je zároveň radosť aj pre pedagóga a dobrá vizitka školy,“ uzavrela novovymenovaná riaditeľka ZŠ na Záhoráckej ulici.

Text a foto: Ľ. Pilzová

Ďalšie
Doprava
Rozvoj
29. 11. 2023
Rekonštrukcia Ulice Martina Benku bude pokračovať na jar

Bratislavská vodárenská spoločnosť už skončila kompletnú rekonštrukciu vodovodu a kanalizácie na…

Zobraziť celý článok
Životné prostredie
Služby
Oznamy
28. 11. 2023
Západoslovenská distribučná vyzýva vlastníkov na orez drevín

Spoločnosť Západoslovenská distribučná a.s. (ZSDis) vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov…

Zobraziť celý článok