25. 1. 2017
ZŠ Dr. Jozefa Dérera hľadá angličtinára/angličtinárku

Základná škola Dr. Jozefa Dérera, Ul. gen. M. R. Štefánika 7, 901 01 Malacky

Ponuka pracovného miesta na pozíciu: učiteľ anglického jazyka
(zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky)


Názov a adresa zamestnávateľa:
ZŠ Dr. J. Dérera, Ul. gen. M. R. Štefánika 7, 901 01 Malacky

Kategória: učiteľ

Podkategória: učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, aprobácia: anglický jazyk

Kvalifikačné predpoklady: podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú
kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Zoznam požadovaných dokladov: doklady o ukončení vysokoškolského štúdia v súlade s vyššie uvedenými kvalifikačnými predpokladmi.

Nástup do zamestnania je 1.marca 2017.

Pracovnú ponuku zasielajte do 3. februára 2017 poštou na adresu ZŠ Dr. J. Dérera, Ul. gen. M. R. Štefánika 7, 901 01 Malacky alebo elektronicky na adresu zsderera.riaditelka@gmail.com.

Voľné pracovné miesto ZŠ Dr. J. Dérera

Ďalšie
Spoločnosť
Kultúra
Podujatia
7. 12. 2023
Benefičný koncert Vstúpte pohladil dušu

Nezisková organizácia Vstúpte, ktorá sa venuje ľuďom s mentálnym postihnutím v našom meste,…

Zobraziť celý článok
Voľný čas
Spoločnosť
7. 12. 2023
Máme dve klziská

Kzime neodmysliteľne patrí aj korčuľovanie. Tento rok máme vmeste dve klziská – jedno tradičné…

Zobraziť celý článok