6. 4. 2021
Zoznámte sa! Ocenené bádateľky – gymnazistky
Gymnázium v Malackách podporuje študentské bádateľské aktivity, objavuje talenty, podnecuje záujem študentov o vedu a techniku a popularizuje vedu nielen medzi študentami, ale tiež pravidelnými podujatiami pre širokú verejnosť.
Vedenie štátneho gymnázia na Ul. 1. mája v Malackách preto pri príležitosti Medzinárodného dňa žien a dievčat vo vede ocenilo úspešné bádateľky – študentky školy. Riaditeľka gymnázia Elena Krajčírová sa zároveň poďakovala svojim kolegyniam, ktoré dievčatá v ich aktivitách podporujú.

Veronika Danadová
So svojím bádateľským projektom sa  prebojovala do finále medzinárodnej súťaže Expedícia MARS. Účastníci absolvovali psychologické testy, museli preukázať vedomosti, pracovať v tíme, zvládať záťažové situácie a  riešiť problémové úlohy. Vo finále bola Veronika úspešná. Zúčastnila sa na 100-hodinovej simulácii letu na Mars, kde ako členka päťčlenného medzinárodného tímu skúšala nové experimenty a uskutočňovala zaujímavé merania. Veronika si vybrala odbornosť inžinier. Podieľala sa na zostrojení trojosového stabilizátora kamery. Počas programu absolvovala eurotrip po európskych vesmírnych centrách.

Elizabeth Karpukhina Busswood
Ako absolventka Študentského Trénerského Centra Microsoft realizuje prednášky, školenia, konferencie a workshopy pre učiteľov i študentov. Podieľa sa na tvorbe infografík, inštruktážnych videí, kurzov pre MEC (Microsoft Education Center) a pomôcok pre učiteľov i žiakov. Je autorkou série inštruktážnych videí k Microsoft Teams pre učiteľov a žiakov.

Natália Salčíková
V rámci svojich bádateľských aktivít spracovala tému Vplyv urbanizácie na úbytok poľnohospodársky využívanej pôdy v okrese Malacky. S touto prácou sa prihlásila do súťaže Stredoškolskej odbornej činnosti. Prebojovala sa až do celoslovenského kola, ktoré vyhrala. Túto prácu prezentovala aj na prehliadke enviroprojektov Zelený Andel, ktorú organizovala Katedra ekochémie a rádioekológie Fakulty prírodných vied Univerzity Sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Svoje aktivity a postrehy zamerané na environmentálnu problematiku spracovala formou časopisu, ktorý bol ocenený na celoslovenskej úrovni v súťaži Krajina bez tieňa. 

Alexandra Mrkvová
Sú eko-friendly výrobky naozaj eko? Túto tému spracovala v rámci stredoškolskej odbornej činnosti. Jej práca získala v krajskom kole 2. miesto v obore Životné prostredie, geografia, geológia. V súťažnej prehliadke enviroprojektov Zelený Andel, ktorú organizovala Katedra ekochémie a rádioekológie Fakulty prírodných vied Univerzity Sv. Cyrila a Metoda v Trnave, získala mimoriadne ocenenie.

Barbora Bičanová
V rámci svojich aktivít testovala placebo efekt pomocou kofeínu. Svoje skúsenosti spracovala ako súčasť stredoškolskej odbornej činnosti. Jej práca bola ocenená v krajskom kole 2. miestom v obore Pedagogika, sociológia, psychológia. Zúčastnila sa na bádateľskom víkendovom seminári, ktorý organizovala Univerzita Palackého v Olomouci. Je držiteľkou Deutsches Sprachdiplom.

Laura Mozová
V krajskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti získala Laura 3. miesto v obore Pedagogika, sociológia, psychológia.  Toto umiestnenie jej priniesla práca Myslenie a vnímanie detí trpiacich poruchami autistického spektra. Je držiteľkou ocenenia ministerstva kultúry, vedy, školstva a vzdelávania Spolkovej republiky Severné Porýnie – Vestfálsko za projekt v súťaži Schülerwettbewerb.

Text a foto: Gymnázium Malacky Ďalšie
Spoločnosť
21. 3. 2023
Farebný deň

21. marec je Svetovým dňom Downovho syndrómu. Ľudia si vtento deň obliekajú ponožky rôznych…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Školstvo
21. 3. 2023
Zápis do 1. ročníka základných škôl

Mesto Malacky a riaditeľstvá základných škôl v Malackách oznamujú, že zápis na plnenie…

Zobraziť celý článok