30. 5. 2016
Zoznam daňových dlžníkov

Mesto Malacky využilo možnosť, ktorú ponúka zákon a zverejnilo zoznam daňových dlžníkov. K takémuto kroku oprávňuje § 52 zákona č. 563/2009 o správe daní (daňový poriadok).

Zoznam obsahuje mená daňových dlžníkov, ktorých výška daňových nedoplatkov k 31. decembru 2015 je viac ako 160 € (fyzické osoby) a 1600 € (právnické osoby). Dlžník môže svoj dlh vyrovnať kedykoľvek jeho uhradením poštovou poukážkou, bankovým prevodom alebo v hotovosti v pokladni Mestského úradu Malacky. V prípade, že svoj dlh uhradí, bude vymazaný zo zoznamu dlžníkov. Nezaplatením nedoplatkov na dani sa dlžník vystavuje ich vymáhaniu v zmysle daňového poriadku.

Zoznam daňových dlžníkov

-MsÚ-

Ďalšie
Doprava
Rozvoj
29. 11. 2023
Rekonštrukcia Ulice Martina Benku bude pokračovať na jar

Bratislavská vodárenská spoločnosť už skončila kompletnú rekonštrukciu vodovodu a kanalizácie na…

Zobraziť celý článok
Životné prostredie
Služby
Oznamy
28. 11. 2023
Západoslovenská distribučná vyzýva vlastníkov na orez drevín

Spoločnosť Západoslovenská distribučná a.s. (ZSDis) vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov…

Zobraziť celý článok