9. 4. 2014
Zodpovedne s odpadovou vodou

V poslednom období bolo v Malackách zaznamenané upchávanie kanalizácie spôsobené splachovaním predmetov, ktoré tam nepatria. Prinášame preto niekoľko praktických informácií, ktoré nám poskytla Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.:

Uvedomme si dosah svojej činnosti, ak do vody, ktorá opúšťa našu domácnosť, vyhadzujeme a splachujeme odpad, ktorý do kanalizácie nepatrí. Cez jednotlivé domové kanalizačné prípojky je do verejnej kanalizácie možné vypúšťať výlučne len splaškové vody zo sociálnych zariadení, drezov, kúpeľní a WC. 

Existujú tri typy kanalizácie:

• splašková (na odvádzanie použitej vody z obydlí a služieb predovšetkým z ľudského metabolizmu a činnosti v domácnostiach, z kúpeľní, stravovacích zariadení a z iných podobných zariadení)
• dažďová (na odvádzanie zrážok a vody z povrchového odtoku, ktorá vteká z terénu alebo z vonkajších častí budov) 
• zmiešaná (jednotná kanalizačná sieť pre dažďovú a splaškovú odpadovú vodu)

Nesplachujte, ale vyhadzujte!

Cez jednotlivé domové kanalizačné prípojky je do verejnej kanalizácie možné vypúšťať výlučne len splaškové vody zo sociálnych zariadení, drezov, kúpeľní a WC.

Do verejnej kanalizácie sa nesmú vypúšťať odpadové vody, ktoré by mohli obsahovať:

• látky ohrozujúce zdravie a bezpečnosť prevádzky stokovej siete a miestneho obyvateľstva a ani látky spôsobujúce nadmerný zápach alebo možnosť vzniku infekcie, rádioaktivity, napr. chemikálie, rozpúšťadlá, umelé hnojivá
• látky narušujúce materiály stokovej siete a objektov v kanalizácii, tuhé odpady, tvrdnúce látky, ako napr. stavebný materiál, sadra, tvrdnúce lepidlá, peny
• látky spôsobujúce prevádzkové problémy prietoku v potrubiach a správnej funkcie podtlakových ventilov, napr.:
• rôzne sypké materiály
• ropné materiály a tuky
• chemikálie, farby, riedidlá, rozpúšťadlá, silné dezinfekčné prostriedky
• predmety z dreva, drôty, plechy
• stavebný odpad
• plastové a gumové produkty
• textilné produkty (napr. dámske pančuchy) a iné tkaniny
• odpady zo záhrad, pokosená tráva, lístie a pod.
• komunálny odpad, papier
• zvyšky jedál, kosti a pod.
• dámske hygienické vložky, jednorazové detské plienky, použité kondómy
• zvieracie fekálie, hnojovka, močovka
• cigaretové ohorky.

Nedodržanie disciplíny pri vypúšťaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie má za následok najmä upchávanie a zaseknutie podtlakových ventilov.

Zabráňte zvýšeniu stočného!

Veľa ľudí si neuvedomuje, čo spôsobuje tým, že splachuje veci, ktoré do kanalizácie nepatria. Dochádza tak k upchaniu, vytopeniu a haváriám. Táto skutočnosť vedie k zvýšeniu nákladov na čistenie kanalizácie a odstraňovanie havárií, čo sa v konečnom dôsledku môže prejaviť na zvýšení ceny za odvedenie a čistenie odpadovej vody.

Prinášame 6 jednoduchých tipov, ako zabezpečiť, aby kanalizácia bola priechodná a zamedzilo sa haváriám:

1. Uistite sa, že vo vašej kanalizácii skončí výlučne odpadová voda, ľudské výlučky a toaletný papier.

2. Sanitárne produkty, ako napr. hygienické dámske vložky, tampóny, kondómy, hygienické utierky, plienky, do kanalizácie   NEPATRIA! Zabaľte ich a dajte do smetného koša.

3. Olej, tuky, masť po varení, ktoré chcete vyhodiť, nechajte vychladnúť a zabalené vyhoďte do smetného koša alebo ich zmiešajte s orieškami a semiačkami a použite ako potravu pre vtáčiky. Tuky, ktoré skončia v kanalizácii, sa usadzujú na obvode a spôsobujú upchávanie. 

4. Zvyšky jedla, ako napr. omáčky, cestoviny, polievky nevylievajte do kanalizácie. Zabaľte ich a vyhoďte do smetného koša, alebo ak máte možnosť, použite ich ako potravu pre zvieratá.

5. Chemikálie, rozpúšťadlá, motorový olej a farby sú vo vode takmer nerozpustné, usadzujú sa na obvode kanalizácie a spôsobujú upchávanie. Preto treba zabrániť úniku takýchto látok do    podzemných vôd, povrchových vôd alebo do kanalizácie. Zneškodnením výrobku poverte miestne zberné stanice – firmy, ktoré sú držiteľmi autorizácie (napr. Eko-salmo Bratislava, Zohor), ich služby sú bezplatné. Prípadne sa informujte na vašom obvodnom úrade životného prostredia, krajskom úrade životného prostredia, obecnom úrade. Informácie vám poskytne aj Ministerstvo životného prostredia SR.

6. Lieky, injekčné striekačky, tabletky nesplachujte, ale odneste do lekární a nemocníc.

Kuchynský odpad nie je odpadovou vodou a v prípade, že producent takýto odpad likviduje v kanalizácii, vystavuje tak kanalizáciu viacerým rizikám, medzi ktorými dominuje usadzovanie zvyškov (šupky, drvina) v kanalizačnej prípojke, následne upchanie prípojky a vyhnívanie zvyškov spojené so vznikom zapáchajúcich a výbušných plynov, ktoré môžu prenikať do vnútra nehnuteľnosti.

Zaujímavé informácie o vode si môžete prečítať i na webovej stránke BVS.

– M. Janotová, zdroj: BVS, a.s. –

bvs

Ďalšie
Bezpečnosť
Oznamy
14. 6. 2024
Dnes o 12.00 h bude skúška sirén

V piatok 14. júna sa o 12.00 h na celom území Slovenska uskutoční preskúšanie varovnej siete sirén…

Zobraziť celý článok
Samospráva
Rozvoj
13. 6. 2024
Podcast MALACKY NAHLAS - 7. diel

Vďaka dotácii vyše 1,5 milióna eur sa bude revitalizovať vnútroblok na Záhoráckej. Čo všetko to…

Zobraziť celý článok