9. 8. 2012
Zo Stupavskej zmizol aj vysoký topoľ

Mestský úrad v Malackách dostal 2. 8. písomné oznámenie z Obvodného úradu životného prostredia v Malackách o začatí konania s firmou STAVOCEL, spol. s r. o., Malacky, ktorá nelegálne vyrúbala a poškodila dreviny a založila rozsiahlu nelegálnu skládku stavebného odpadu na Stupavskej ulici vedľa stavebného pozemku, na ktorom má vyrásť nová čerpacia stanica.

Ústne konanie je zvolané na 16. 8. na Obvodnom úrade životného prostredia v Malackách a jeho predmetom má byť zásah do porastu, ktorý sa nachádza medzi štátnou cestou a železnicou na Továrenskej ulici v k. ú. Malacky. „Pri navážaní stavebného odpadu do porastu boli poškodené a odstránené dreviny a kroviny. Stavebný odpad bol odstránený z parcely č. 3604/1 z dôvodu výstavby čerpacej stanice pohonných hmôt,“ uvádza sa v oznámení o začatí konania.

Redakcia mestských médií sa na riešenie problému Obvodného úradu životného prostredia po prvý raz pýtala 23. 7. a získala stanovisko prednostky OÚŽP J. Gazdíkovej, v ktorom okrem iného deklaruje, že „obvodný úrad zvolá konanie vo veci poškodzovania a výrubu drevín a krovitého porastu a taktiež vo veci neoprávneného nakladania s odpadom.“ Napriek komunikácii podnikateľa s úradníkmi ten vo svojej činnosti na Stupavskej pokračuje a na svoj vrub si pripísal aj výrub vysokého zdravého topoľa, o ktorý požiadal MsÚ až v súvislosti so vznikom neodvratnej havarijnej situácie.

„Je to vynútený výrub, ktorý musíme povoliť z hľadiska bezpečnosti obyvateľov. Zo strany stavebníka sa situácia dala predpokladať, no o výrub stromu včas nežiadal,“ uviedla správkyňa mestskej zelene M. Gajdárová. Urobil tak, až keď v dôsledku činnosti spôsobil jeho nestabilitu. V takomto prípade si mesto nemôže dovoliť výrub zamietnuť. Otázkou zostáva, dokedy sa „chápavé“ úrady nechajú podnikateľmi tlačiť k rozhodnutiam, ktoré by za bežných okolností nevydali.  

Text, foto: T. Búbelová

Nelegálna činnosť na Stupavskej

Ďalšie
Šport
7. 6. 2023
Sára Bilkovičová opäť výborne

Cyklistka Sára Bilkovičová dosahuje pekné výsledky aj tento rok. V máji absolvovala dvoje preteky …

Zobraziť celý článok
Voľný čas
Spoločnosť
Celomestské podujatia
Kultúra
7. 6. 2023
Deň detskej radosti plný zábavy. Ťahákom bol Miro Jaroš

Detský smiech, radosť vočiach aj vtvárach, pohladenie duše vďaka vystúpeniam talentovaných umelcov…

Zobraziť celý článok