18. 4. 2012
Zmluva o výstavbe kanalizácie je podpísaná

Projekt odkanalizovania Malaciek s oficiálnym názvom “Záhorie, Malacky – odkanalizovanie” sa dostal do ďalšej fázy, teraz už blízkej k realizácii. Po tom, ako ukončilo Ministerstvo životného prostredia SR začiatkom apríla kontrolu verejného obstarávania na stavebné práce a udelilo súhlas s uzatvorením zmluvy, bola zmluva o dielo podpísaná 18. apríla 2012. Primátor Jozef Onrejka ju podpísal na slávnostnom stretnutí s predstaviteľmi spoločnosti STRABAG s.r.o.

Zákazku na uskutočnenie stavebných prác vo verejnom obstarávaní získala a zhotoviteľom diela Záhorie, Malacky – odkanalizovanie sa stala Skupina dodávateľov „Kanalizácia Malacky“ zastúpená vedúcim členom spoločnosťou STRABAG s.r.o. a spoločnosťou Combin Banská Štiavnica s.r.o.

Projekt v hodnote vyše 14 a pol milióna eur je jedným z historicky najväčších projektov v meste. Mesto Malacky v tejto súvislosti uzavrelo 11.12.2009 s Ministerstvom životného prostredia SR zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z operačného programu Životné prostredie.


Celkový rozpočet projektu je 14 661 632,38 €, z toho nenávratný finančný príspevok je vo výške  13 928 550,76 €  a pokrýva 95% nákladov. Zvyšných 5% nákladov, t.j. 733 081,62 € pokrýva Mesto Malacky.


Zhotoviteľ diela deklaroval, že v súčasnosti uskutočňuje prípravné práce. Prvé stavebné práce by  sa mali začať koncom mája. Na kanalizáciu čakajú obyvatelia prevažne Rádku, Padzelku, Stupavskej ulice, J. Kubinu ale i Družstevnej a iných ulíc.

 – mija –

Ďalšie
Šport
5. 6. 2023
Boris Bojanovský je tretíkrát majstrom SR 

Basketbalová extraliga má za sebou sezónu 2022/2023. Siedmy finálový zápas v pondelok 29. mája…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
1. 6. 2023
Verejnosť proti humanitárnemu centru

Na rokovanie mestského zastupiteľstva 30. mája prišli obyvatelia mesta vo vyššom počte než obvykle…

Zobraziť celý článok