2. 3. 2011
Zmeny v štruktúre mestského úradu

Od 1. marca nastali v organizačnej štruktúre mestského úradu niektoré zmeny. Vychádzali najmä z nadmernej zaťaženosti niektorých oddelení úradu a z potreby personálneho posilnenia niektorých druhov agendy. Z predchádzajúceho oddelenia ekonomiky tak bola vyňatá majetková a právna agenda, ktorá sa sústredila na novom oddelení práva. Jeho súčasťou sa stali aj referáty oddelenia projektového riadenia. Na vedúceho tohto oddelenia je vypísané výberové konanie.

„Počet pracovníkov MsÚ sa s novou štruktúrou nemení a zostáva zachovaný. Okrem zrušenia oddelenia projektového riadenia a vzniku oddelenia právneho nastal presun niektorých procesov a funkčných miest v rámci oddelení MsÚ,“ uviedol prednosta MsÚ D. Vavrinec Ekonomické oddelenie sa s úbytkom agendy odbremení aj o doterajší rekordný počet materiálov predkladaných mestskému zastupiteľstvu. Rozsiahla majetková a právna agendu mesta si vyžiadala zriadenie samostatného právneho oddelenia s odborným vedením.

T. Búbelová

Ďalšie
Šport
29. 5. 2023
Atléti sa presadzujú aj vonku

Atletická halová sezóna je za nami. Pretekári z AC Malacky úspešne odštartovali preteky na…

Zobraziť celý článok
Voľný čas
Kultúra
Školstvo
29. 5. 2023
Navštívte výstavu ZUŠ v kaštieli

Počas Prvomájových Malaciek otvoril Pálffyovský kaštieľ letnú návštevnícku sezónu. …

Zobraziť celý článok