22. 11. 2021
Zmena systému vývozu odpadu – 3. etapa
Zmeny zákona o odpadoch postupne ukladajú samosprávam povinnosti triediť ďalšie zložky odpadu, naposledy to bol  biologicky rozložiteľný kuchynský  odpad. Z tohto dôvodu na stojiskách pribudol ďalší kontajner (hnedý) k už zavedeným kontajnerom na papier, plasty, sklo a zmesový odpad. Aby kontajnery  nezaberali ďalšie verejné priestranstvo, mesto sa rozhodlo na návrh spoločnosti Tekos  zmeniť systém zberu zmesového komunálneho odpadu. Zmena spočíva v tom, že z niektorých stojísk sú odobraté kontajnery na zmesový odpad a zároveň sa zvýši frekvencia vývozu tých kontajnerov, čo zostali. Objem vysýpaného odpadu zo stojiska zostane zachovaný.  
Od 1. decembra sa bude realizovať tretia etapa zmeny systému vývozu. 

Stojiská: 
  • Martina Rázusa 25: odobratý 1 kontajner, vývoz 4x týždenne 
  • Martina Rázusa 31: odobratý 1 kontajner, vývoz 4x týždenne
  • D. Skuteckého 16 (pri Betánii):  odobratý 1 kontajner, vývoz 4x týždenne 
  • D. Skuteckého (naproti č. 10): odobratý 1 kontajner, vývoz 4x týždenne
  • Partizánska (dvor, detské ihrisko): odobraté 2 kontajnery, vývoz 4x týždenne
  • Cesta mládeže 38: odobraté 2 kontajnery, vývoz 3x týždenne
  • Bernolákova 2: odobratý 1 kontajner, vývoz 3x týždenne
  • Záhorácka 87 (parkovisko): odobratý 1 kontajner, vývoz 4x týždenne
  • Záhorácka 75 (parkovisko): odobratý 1 kontajner, vývoz 4x týždenne

Jana Chválová, MsÚ 

Ďalšie
Samospráva
Spoločnosť
26. 1. 2023
Špeciálna prokuratúra zastavila stíhanie primátora

 „Je nepochybné, že sa nestal skutok, pre ktorý sa vedie trestné stíhanie,“ píše sa v…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Kultúra
25. 1. 2023
Múzeum vydalo nový zborník

MCK Malacky - Múzeum Michala Tillnera vydalo nový zborník Malacky a okolie 15, zameraný na…

Zobraziť celý článok