22. 11. 2021
Zmena systému vývozu odpadu – 3. etapa
Zmeny zákona o odpadoch postupne ukladajú samosprávam povinnosti triediť ďalšie zložky odpadu, naposledy to bol  biologicky rozložiteľný kuchynský  odpad. Z tohto dôvodu na stojiskách pribudol ďalší kontajner (hnedý) k už zavedeným kontajnerom na papier, plasty, sklo a zmesový odpad. Aby kontajnery  nezaberali ďalšie verejné priestranstvo, mesto sa rozhodlo na návrh spoločnosti Tekos  zmeniť systém zberu zmesového komunálneho odpadu. Zmena spočíva v tom, že z niektorých stojísk sú odobraté kontajnery na zmesový odpad a zároveň sa zvýši frekvencia vývozu tých kontajnerov, čo zostali. Objem vysýpaného odpadu zo stojiska zostane zachovaný.  
Od 1. decembra sa bude realizovať tretia etapa zmeny systému vývozu. 

Stojiská: 
  • Martina Rázusa 25: odobratý 1 kontajner, vývoz 4x týždenne 
  • Martina Rázusa 31: odobratý 1 kontajner, vývoz 4x týždenne
  • D. Skuteckého 16 (pri Betánii):  odobratý 1 kontajner, vývoz 4x týždenne 
  • D. Skuteckého (naproti č. 10): odobratý 1 kontajner, vývoz 4x týždenne
  • Partizánska (dvor, detské ihrisko): odobraté 2 kontajnery, vývoz 4x týždenne
  • Cesta mládeže 38: odobraté 2 kontajnery, vývoz 3x týždenne
  • Bernolákova 2: odobratý 1 kontajner, vývoz 3x týždenne
  • Záhorácka 87 (parkovisko): odobratý 1 kontajner, vývoz 4x týždenne
  • Záhorácka 75 (parkovisko): odobratý 1 kontajner, vývoz 4x týždenne

Jana Chválová, MsÚ 

Ďalšie
Šport
28. 2. 2024
Žiačky hádzanárky obstáli v medzinárodnej konkurencii

Staršie imladšie žiačky spojeného družstva Strojár Malacky/ŠKH Rohožník sa zúčastnili na…

Zobraziť celý článok
Životné prostredie
28. 2. 2024
Strom roka dostal ošetrenie

Počas februára sme hlasovali vankete Európsky strom roka 2024 za náš dub zo Zámockého parku.…

Zobraziť celý článok