22. 1. 2018
Zmena mesačných poplatkov za ZUŠ
Mesto Malacky ako zriaďovateľ Základnej umeleckej školy, Záhorácka 1918, Malacky oznamuje, že od 1. januára 2018 sa zmenila výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na žiaka ZUŠ. Zmena súvisí so systémom financovania základných umeleckých škôl, keď zriaďovateľ dostane od štátu finančné prostriedky na jedného žiaka iba v jednej forme individuálneho vyučovania a v jednej forme skupinového vyučovania. V praxi to teda znamená, že ak žiak navštevuje napr. tanečný odbor a výtvarný odbor (dva skupinové odbory), na druhý odbor mesto financie nedostane. Napriek tomu bude mesto znášať väčšiu časť nákladov a menšou časťou prispejú rodičia. 
SKUPINOVÁ FORMA VYUČOVANIA
platba za prvý odbor:       8 –  12 €/mesiac 
platba za každý ďalší odbor: 22 €/mesiac

INDIVIDUÁLNA FORMA VYUČOVANIA
platba za prvý odbor:       10 – 13 €/mesiac 
platba za každý ďalší odbor: 24 €/mesiac

-MsÚ-

Ďalšie
Bezpečnosť
Oznamy
4. 12. 2023
Plán činnosti vo vojenskom obvode na mesiac december 2023

ilustr. foto: www.mod.gov.sk Kompletné info na www.mosr.sk

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
30. 11. 2023
Nový podcast MALACKY NAHLAS - prvý diel

Milí Malačania, začíname s novým podcastom MALACKY NAHLAS. Budeme sa v ňom venovať dôležitým a…

Zobraziť celý článok