22. 1. 2018
Zmena mesačných poplatkov za ZUŠ
Mesto Malacky ako zriaďovateľ Základnej umeleckej školy, Záhorácka 1918, Malacky oznamuje, že od 1. januára 2018 sa zmenila výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na žiaka ZUŠ. Zmena súvisí so systémom financovania základných umeleckých škôl, keď zriaďovateľ dostane od štátu finančné prostriedky na jedného žiaka iba v jednej forme individuálneho vyučovania a v jednej forme skupinového vyučovania. V praxi to teda znamená, že ak žiak navštevuje napr. tanečný odbor a výtvarný odbor (dva skupinové odbory), na druhý odbor mesto financie nedostane. Napriek tomu bude mesto znášať väčšiu časť nákladov a menšou časťou prispejú rodičia. 
SKUPINOVÁ FORMA VYUČOVANIA
platba za prvý odbor:       8 –  12 €/mesiac 
platba za každý ďalší odbor: 22 €/mesiac

INDIVIDUÁLNA FORMA VYUČOVANIA
platba za prvý odbor:       10 – 13 €/mesiac 
platba za každý ďalší odbor: 24 €/mesiac

-MsÚ-

Ďalšie
Šport
Voľný čas
17. 7. 2024
Cyklotrasy: otázky verejnosti (3)

Náš seriál opravidlách cestnej premávky na cyklotrasách avich okolí pokračuje ďalším dielom. Znovu…

Zobraziť celý článok
Šport
Voľný čas
17. 7. 2024
Klub vodných športov Ocean s kvalifikáciami na majstrovstvá SR

Jarnú časť sezóny ukončil Klub vodných športov Ocean úspešnou kvalifikáciou na majstrovstvá SR…

Zobraziť celý článok