3. 11. 2021
Zmena intervalu vývozu kontajnerov na zmesový komunálny odpad - druhá etapa
Aby sa uvoľnili verejné priestranstvá  a znížili sa náklady na vývoz odpadu, mesto Malacky na návrh spoločnosti Tekos zmenilo pravidlá vývozu kontajnerov na zmesový komunálny odpad. Zmena spočíva v tom, že na vybraných stojiskách sa znížil počet kontajnerov a zároveň sa pridal sa jeden vývoz. Objem vyvážaného odpadu tak zostane zachovaný. 
V prvej etape koncom septembra sa z 11 stojísk odobralo 14 kontajnerov na zmesový odpad, pričom sa zvýšila frekvencia vývozu. Počas posledného októbrového týždňa sa v rámci druhej etapy zmenila situácia na ďalších 8 stojiskách, odkiaľ sa odstránilo po jednom kontajneri a pridal sa jeden vývoz navyše. 
Výsledky týchto zmien sa budú sledovať a vyhodnocovať.

V minulom týždni boli odobraté kontajnery na týchto stojiskách:
Bernolákova 16 – odobraný jeden kontajner, nový interval vývozu 4x týždenne
Bernolákova 24 – odobraný jeden kontajner, nový interval vývozu 3x týždenne 
Bernolákova 15 – odobraný jeden kontajner, nový interval vývozu 3x týždenne
Veľkomoravská 20 – odobraný jeden kontajner, nový interval vývozu 3x týždenne
Veľkomoravská 2 – odobraný jeden kontajner, nový interval vývozu 3x týždenne
Záhorácka 39 – odobraný jeden kontajner, nový interval vývozu 3x týždenne
Záhorácka 41 – odobraný jeden kontajner, nový interval vývozu 4x týždenne
Záhorácka 47 – odobraný jeden kontajner, nový interval vývozu 4x týždenne

Útvar výstavby a životného prostredia MsÚ Malacky

Ďalšie
Oznamy
Voľby
4. 3. 2024
Voľby prezidenta 2024: Dôležité dátumy

sobota 23. marec 7.00 – 22.00 h 1. kolo sobota 6. apríl, 7.00 – 22.00 h prípadné 2. kolo…

Zobraziť celý článok
Oznamy
Voľby
4. 3. 2024
Voľby prezidenta 2024: Ste v zozname voličov?

Občania (voliči) majú možnosť overiť si, či sú zapísaní v stálom zozname voličov a či sú údaje o…

Zobraziť celý článok