3. 11. 2021
Zmena intervalu vývozu kontajnerov na zmesový komunálny odpad - druhá etapa
Aby sa uvoľnili verejné priestranstvá  a znížili sa náklady na vývoz odpadu, mesto Malacky na návrh spoločnosti Tekos zmenilo pravidlá vývozu kontajnerov na zmesový komunálny odpad. Zmena spočíva v tom, že na vybraných stojiskách sa znížil počet kontajnerov a zároveň sa pridal sa jeden vývoz. Objem vyvážaného odpadu tak zostane zachovaný. 
V prvej etape koncom septembra sa z 11 stojísk odobralo 14 kontajnerov na zmesový odpad, pričom sa zvýšila frekvencia vývozu. Počas posledného októbrového týždňa sa v rámci druhej etapy zmenila situácia na ďalších 8 stojiskách, odkiaľ sa odstránilo po jednom kontajneri a pridal sa jeden vývoz navyše. 
Výsledky týchto zmien sa budú sledovať a vyhodnocovať.

V minulom týždni boli odobraté kontajnery na týchto stojiskách:
Bernolákova 16 – odobraný jeden kontajner, nový interval vývozu 4x týždenne
Bernolákova 24 – odobraný jeden kontajner, nový interval vývozu 3x týždenne 
Bernolákova 15 – odobraný jeden kontajner, nový interval vývozu 3x týždenne
Veľkomoravská 20 – odobraný jeden kontajner, nový interval vývozu 3x týždenne
Veľkomoravská 2 – odobraný jeden kontajner, nový interval vývozu 3x týždenne
Záhorácka 39 – odobraný jeden kontajner, nový interval vývozu 3x týždenne
Záhorácka 41 – odobraný jeden kontajner, nový interval vývozu 4x týždenne
Záhorácka 47 – odobraný jeden kontajner, nový interval vývozu 4x týždenne

Útvar výstavby a životného prostredia MsÚ Malacky

Ďalšie
Voľný čas
Spoločnosť
2. 2. 2023
Karnevalová paráda v Cvečku

Novučičké priestory Komunitného centra pri Cvč privítali v piatok 27. januára všetky…

Zobraziť celý článok
Voľný čas
Spoločnosť
Kultúra
2. 2. 2023
Dlhoročná riaditeľka CVČ odchádza do dôchodku

Utorok 31. január bol posledným pracovným dňom pre dlhoročnú riaditeľku Centra voľného času v…

Zobraziť celý článok