24. 6. 2019
Životné prostredie v Malackách – kalendár vývozu odpadu a ďalšie informácie
Vývoz papiera, plastov a biologicky rozložiteľných odpadov je rodelený do 4 obvodov. Každý z obvodov má presne definovaný zoznam ulíc a termín vývozu.
 
Rozdelenie ulíc podľa obvodov

I. obvod 
Družstevná, Záhorácka, Poľná, Kukučínova, Jozefa Kubinu, Prídavky, Pribinova, Mansueta Olšovského, Nová, Vajanského, Sládkovičova, Jána Kollára, Na brehu, Ferdiša Kostku, Hviezdoslavova, Pezinská, Dielenská, Továrenská, Partizánska, Radlinského, Zámocká, Ul. 1. mája, Ota Kožucha, Mlynská, Brnianska, Mierové námestie, Priemyselná, Sasinkova.

II. obvod
Kozia, Martina Benku, Vendelína J. Kučeru, Veľkomoravská, Cesta mládeže, Vševlada Gajdoša, Slovenská, Mirka Nešpora, 
Jána Hollého, Ulica  Ludwiga Angerera, Pavla Hallona, Ulica Ernsta Wiesnera, Ivana Dérera, Petra Straku, Mojmírova, Rastislavova, Svätoplukova, Vlastenecká, Robotnícka, Budovateľská, Príjazdná, Sama Chalupku, Jána Kalinčiaka, Ľuda Zúbka, Petra Jilemnického, Štefana Čulena, Pavla Blahu, Nádražná, Ulica Karola Virsíka, Bernolákova.

III. obvod
Záhradná, Brezová, Javorová, Jelšová, Lipová, Agátová, Gaštanová, Stromová, Stupavská, Pri Maline, Štúrova, Boreckého, 
L. Novomeského, Jánošíkova, V. Clementisa, Jozefa Gabčíka, Jozefa Murgaša, Ľ. Kukorelliho, kpt. Miloša Uhra, arm. gen. L. Svobodu, Kalista Orgoňa, Alojza Veselého, gen. M. R. Štefánika, Námestie SNP, Vinohrádok, Michala Tillnera, Ľudovíta Fullu, záhradkárska osada Olšiny. 

IV. obvod
Oslobodenia, Legionárska, Nad výhonom, Rudolfa Dilonga, Hurbanova, Boženy Nemcovej, Janka Kráľa, Hodžova, Hlboká, Písniky, Džbankáreň, Vysoká, Duklianskych hrdinov, Tichá, Lesná, Rakárenská, Táborisko, Sadová, Dubovského, Jesenského, Na majeri.
 
Prevádzkové hodiny na zberných dvoroch 

Partizánska ulica (v sídle spoločnosti Tekos)
1. apríl – 30. september 
PONDELOK – PIATOK  16.00 – 19.00 h 
SOBOTA 12.00 – 16.00 h

Hlboká ulica – celoročne 
PONDELOK zatvorené
UTOROK – SOBOTA 9.00 – 17.00 h 

Na zberných dvoroch sa odovzdávajú: 
odpady s obsahom škodlivín, objemný odpad, biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov, použité jedlé oleje a tuky, kovy, papier, plasty, tetrapaky, sklo, elektroodpad, šatstvo

LEN na zbernom dvore Partizánska: 
elektroodpad, jedlé oleje a tuky, šatstvo, odpad s obsahom škodlivín 

LEN na zbernom dvore Hlboká: 
drobný stavebný odpad 

Bližšie informácie: 
MsÚ Malacky, Útvar výstavby a životného prostredia 034/796 61 84
Tekos, oddelenie služieb zákazníkom 034/772 20 60
Zberný dvor Hlboká 034/772 25 11 
Ďalšie
Šport
23. 4. 2024
Záhoráci vstúpili do bojov o 5. miesto prehrou

Hádzanári Stupavy a Malaciek Záhoráci sa po vypadnutí vo štvrťfinále play off predstavia v skupine…

Zobraziť celý článok
Šport
22. 4. 2024
V Šali to nevyšlo, Malačania zlomení v druhom polčase

V Šali to nevyšlo, Malačania zlomení v druhom polčase Futbalisti FC Žolík Malacky prehrali v 23…

Zobraziť celý článok