28. 9. 2020
Život z Cvečka neodišiel, záujmové krúžky otvorí október
Aktuálne majú v Centre voľného času v Malackách zapísaných vyše 360 záujemcov o krúžkovú a klubovú činnosť. Je skutočne dôležité, aby deti vypĺňali svoj voľný čas plnohodnotnými a zmysluplnými aktivitami. Voľnočasovú činnosť v Malackách vo veľkom zastrešuje Centrum voľného času, s obľubou nazývané Cvečko.
 
Pestrá paleta činností je pripravená
 
Tento rok je veľmi špeciálny, malacké Cvečko je však pripravené. Okrem už tradičných krúžkov a klubov má v ponuke aj niekoľko noviniek, ktoré zabezpečuje esteticko-vedné a hudobno-tanečné oddelenie. Krúžkovými novinkami sú fotoateliér, hudobno-dramatické štúdio, vokálna skupina typu acapella, či debatný klub pre 8. a 9. ročník ZŠ a stredoškolákov. 
 
Novootvorené hudobno-dramatické štúdio ponúka deťom skvelý priestor pre celistvý rozvoj osobnosti prostredníctvom dramatického umenia, techník dramatickej výchovy a dramatoterapie. Pomocou dramatických cvičení a hier, a postupne aj nácvikom konkrétneho predstavenia, sa deti oboznámia so základnými hereckými technikami, naučia sa základom hereckej tvorby. Otvoria dvere nielen do sveta divadla, ale aj do sveta vlastných emócií, sebavyjadrenia a zdravého sebavedomia. Rozvinú zmysel pre tímovú tvorbu a naučia sa stáť a pohybovať na javisku. Osvoja si základy javiskovej reči a správneho rečového prejavu, naučia sa správne používať hlas a dych, základy vokálnej techniky a rytmiky v hereckom prejave, či speváckeho hereckého prejavu. Krúžok vychádza z presvedčenia, že každé dieťa môže hrať divadlo. V tomto zmysle každý z nás môže byť hercom. Divadlo je špecifickým priestorom, ktorý búra bariéry a stavia mosty k sebe samému a k iným, a tým  lieči. A preto, v Cvečku každý môže hrať divadlo.
 
Už tradičnými krúžkami budú hra na gitaru, spev, moderný tanec, výtvarný krúžok, tvorivé dielne, keramický krúžok, kurz paličkovanej čipky a letecký modelár. Pre najmenšie deti od štyroch rokov je pripravená angličtina hravou formou, tvorivé dielne, šach, tanečná rytmika, šporťáčik, gymnastika a, samozrejme, Folklórny súbor Macejko. 
 
Spoločensko-vedné oddelenie, ktoré sa zameriava predovšetkým na výučbu cudzích jazykov, prináša aj v tomto školskom roku angličtinu a slovenský jazyk pre cudzincov. Športové oddelenie ponúka gymnastiku, lukostreľbu, strelecký krúžok, šachový krúžok, džudo, v spolupráci so Športovým klubom Žolík futbal, a od februára 2021 si prídu na svoje aj rybári v rybárskom krúžku. Podrobnejšie informácie o krúžkoch a kluboch sú zverejnené na webe Cvečka. „Tešíme sa, že v tomto školskom roku budeme pracovať v rozšírených priestoroch, kde sme vytvorili možnosti pre leteckých modelárov, fotografický krúžok, keramický krúžok, šach a spev,“ informovala riaditeľka centra Alžbeta Šurinová. 
 
Ponuka krúžkov a klubov v novom školskom roku je naozaj pestrá. Každý si môže nájsť ten svoj a prihlásiť sa buď elektronickou formou na http://www.cvcmalacky.sk/, alebo osobne vyplnením prihlášky priamo v Centre voľného času v Malackách. 
 
Krúžky a kluby začínajú pracovať 1. októbra 2020. 

Možnosť krúžkov aj online formou

Nielen vzdelávacie inštitúcie musia promptne reagovať a realizovať výchovno-vzdelávací proces za špeciálnych, protiepidemiologických podmienok. Aj nikto nevie, ako sa situácia na Slovensku vyvinie, Cvečko je pripravené – v prípade, že si to situácia vyžiada – realizovať krúžky online formou, s ktorou majú pedagógovia skúsenosti. 
V centre každoročne organizujú veľké množstvo príležitostných akcií a mnohé sú pre mesto Malacky a široké okolie. Už tradičné podujatia doplnia aj niektoré nové, ak to situácia v súvislosti s Covid-19 dovolí. Veľmi zaujímavé budú akcie zamerané na environmentálnu  oblasť. V pláne sú interaktívne zážitkové podujatia, napríklad besedy Krajina čaju pre školy s cestovateľom, spojené s ochutnávkou kvalitných čajov z celého sveta.
 
V budúcnosti, v súvislosti z rozšíreným priestorov, pripravujú v spolupráci s leteckými modelármi  stálu expozíciu historickej železnice, čo bude určite veľké lákadlo pre malých i veľkých, klubovú činnosť pre mládež , ponuku starých remesiel“, či recyklovanie starých vecí a mnohé ďalšie.  
 
V Cvečku je jednoducho dobre
 
Napriek sťaženej situácii mali v Cvečku výnimočné leto. Paradoxne usporiadali až šesť turnusov prímestského tábora, čo bolo o dva viac ako zvyčajne. Chceli uspokojiť požiadavky všetkých rodičov. Tábory sa totiž dlhodobo tešia obrovskej obľube a v predstihu bývajú obsadené do posledného miesta. Pre aktuálnu situáciu však museli, keďže sú jedným z hlavných organizátorov, zrušiť všetky tradičné športové podujatia ako je Večerný beh zdravia či Malacká desiatka. Na všetky školské, vedomostné, umelecké a športové súťaže sú pripravení, veci budú záležať od rozhodnutí Regionálneho ústavu verejného zdravotníctva. 
 
Za každých okolností však v Cvečku panuje dobrá nálada. Prečo? „Túto prácu mám veľmi rada a sama sa snažím vytvárať dobrú atmosféru v pracovnom kolektíve. Keď chodia ľudia radi do práce, aj pri ich malom počte sa dá robiť veľa veľkých vecí. A toto by mala byť jedna z úloh riaditeľa,“ podotkla B. Šurinová. Dodala, že poslaním výchovy mimo vyučovania, ktorá je často označovaná aj ako pedagogika voľného času, je rozvinúť individuálne schopnosti a kladné vlastnosti každého jedinca a tlmiť tie spoločensky nežiaduce. Práve deti majú relatívne veľa voľného času a spoločnosť by mala mať záujem na tom, ako ho trávia. Mnohé z nich prežívajú svoj voľný čas na ulici bez akéhokoľvek dohľadu, bez záujmu dospelých. Naše mesto má pre podobné situácie jednoduché riešenie: zapíšte svoje dieťa do Cvečko, kapacity na to ešte sú. 
 
Text: I. Sochorová. Foto: I. Sochorová, L. Wernerová, archív 
Ďalšie
Spoločnosť
21. 3. 2023
Farebný deň

21. marec je Svetovým dňom Downovho syndrómu. Ľudia si vtento deň obliekajú ponožky rôznych…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Školstvo
21. 3. 2023
Zápis do 1. ročníka základných škôl

Mesto Malacky a riaditeľstvá základných škôl v Malackách oznamujú, že zápis na plnenie…

Zobraziť celý článok