15. 1. 2010
Zimná údržba s rezervami

Na viacerých webových stránkach, ale aj v komentároch na portáli mesta sa objavili vyjadrenia občanov nespokojných so zimnou údržbou v Malackách. Mesto sa však chodníky a cesty, ktoré sú v jeho správe, snaží udržiavať. „Tie komunikácie, na ktorých sme povinní vykonávať zimnú údržbu, sú posypané. Neposýpame len nespevnené komunikácie a tie, ktoré sú v zodpovednosti iných subjektov – prevádzok či domácností,“ vysvetlil Dušan Vavrinec, prednosta mestského úradu. Len v tomto roku boli cesty a chodníky posypané 70 tonami vápencovej drviny.

Vlastníci nehnuteľností sú povinní zabezpečiť udržiavanie chodníkov
priľahlých k ich nehnuteľnosti v zimnom období, teda musia odhŕňať sneh a ľad. Všeobecne záväzné nariadenia mesta o dodržiavaní poriadku a čistoty a užívaní verejných priestranstiev na území mesta tiež ukladá vlastníkom spôsob odhŕňania. Uvoľnené musia zostať vpuste kanalizácie, ale aj zastávky dopravných prostriedkov, vjazdy do domov či miesta určené pre smetné nádoby. Za porušenie týchto ustanovení môžu byť vlastníci nehnuteľností pokutovaní sumou 10 €. Mestská polícia zatiaľ riešila 14 prípadov.

Mesto zriadilo počas víkendov nepretržitú pohotovosť, ktorú držia šiesti zamestnanci. V prípade potreby pohotovosť kontaktuje mestská polícia. Napriek všetkej starostlivosť, cesty ani chodníky zďaleka nie sú v stopercentnom stave. Problémom je čiastočne zastaraná technika spoločnosti Tekos Malacky, s. r. o., ktorá pre zabezpečovanie zimnej údržby mestu poskytuje stroje, zariadenia a vozidlá. Z tohto dôvodu bude mesto zvažovať zapožičanie vozidiel aj od iných spoločností. Ďalším dôvodom nedostatočnej údržby sú tiež úzke cesty s pozdĺžnym státím vozidiel, pre ktoré sa vozidlo s radlicou na komunikáciu nedostane.

Simona Šípová

Ďalšie
Voľný čas
Spoločnosť
2. 2. 2023
Karnevalová paráda v Cvečku

Novučičké priestory Komunitného centra pri Cvč privítali v piatok 27. januára všetky…

Zobraziť celý článok
Voľný čas
Spoločnosť
Kultúra
2. 2. 2023
Dlhoročná riaditeľka CVČ odchádza do dôchodku

Utorok 31. január bol posledným pracovným dňom pre dlhoročnú riaditeľku Centra voľného času v…

Zobraziť celý článok