7. 12. 2010
Zimná údržba komunikácií

Začiatok decembra prekvapil bohatou snehovou nádielkou. Tá potešila najmä deti, už menej vodičov a správcov komunikácií. Mesto Malacky sa pri zabezpečovaní zimnej údržby riadi Príkazom primátora č. 4/2010 platným od 13. 11. 2010. Zimná údržba miestnych komunikácií (ciest a chodníkov) sa podľa neho uskutočňuje na základe operačného plánu, pričom sa využíva technika od firmy Tekos, spol. s r. o., Malacky.

Na zimnú údržbu ciest má mesto k dispozícii veľký sypač s odhŕňacou radlicou, 2 traktory s pluhmi a jeden menší sypač. Čo sa týka údržby chodníkov a nakladania snehu, tú budú počas celej zimy zabezpečovať univerzálny stroj a odhŕňacie vozidlo. Ak to bude nutné, je možné na zimnú údržbu použiť aj ďalších päť vozidiel, resp. strojov. V kalamitných prípadoch je v právomoci štatutára mesta zapojiť do týchto prác okrem pracovníkov a techniky z Tekosu i ďalšie podniky a organizácie.

Okrem techniky je v skládkach posypového materiálu k dispozícii 50 ton piesku a 80 ton drviny. „Keďže mesto nemá väčšie skladovacie kapacity, bude sa tento materiál dopĺňať podľa aktuálnej potreby. Zatiaľ sme vysypali 50 ton posypového materiálu,“ povedal vedúci oddelenia údržby a služieb MsÚ František Klíma. Údržba ciest má pritom svoju hierarchiu. „Nedá sa urobiť zásah v celom meste okamžite. Množstvo techniky aj pracovníkov je obmedzené a komunikácií je veľa. Pri posýpaní majú prednosť najfrekventovanejšie cesty – a to najmä križovatky, zákruty a stúpania. Posyp všetkých rovných plôch by predstavoval obrovské náklady, na ktoré mesto nemá financie,“ doplnil F. Klíma.

Príkaz primátora na zabezpečenie zimnej údržby obsahuje aj plán pohotovostných služieb až do polovice apríla. Stav komunikácií a prípadnú nutnosť vyhlásenia zásahu okrem zodpovedných pracovníkov sledujú v nočných hodinách aj službukonajúci príslušníci mestskej polície.

/raj/, foto: internet

Ďalšie
Šport
9. 6. 2023
Pre hádzanú obetuje všetko: Laura Walterová patrí k najlepším

Keď sa narodíte do hádzanárskej rodiny a prejavíte záujem o šport, nie je veľká šanca, že sa vašou…

Zobraziť celý článok
Samospráva
Spoločnosť
9. 6. 2023
Mestské zastupiteľstvo: urgent, migranti, klimatická stratégia, komisie

Poslanci MsZ 30. mája prerokovali okrem tém spomenutých v nadpise tohto článku aj návrh na…

Zobraziť celý článok