15. 6. 2020
Žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie sa podávajú už iba osobne

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky upozorňuje, že oddnes, t. j. od pondelka 15. júna, sa ruší možnosť podania žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie poštou alebo e-mailom. Obnovuje sa osobný kontakt občana s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

V praxi to znamená, že od 15. júna, ak bude mať občan záujem o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie na miestne príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (podľa trvalého bydliska), môže si podať žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie jedným z uvedených spôsobov uvedených v § 34 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti:

•    osobne, na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste trvalého pobytu alebo
•    elektronickými prostriedkami podpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom prostredníctvom portálu www.slovensko.sk.

Na úrad práce si občan môže priniesť už vyplnenú žiadosť o zaradenie do evidencie. Vzor žiadosti je možné stiahnuť z https://www.upsvr.gov.sk/vzory-ziadosti/vzory-ziadosti-pre-oblast-sluzieb-zamestnanosti.html?page_id=13141.

Ak si občan podá žiadosť o zaradenie do 7 kalendárnych dní po skončení zamestnania, je po splnení zákonných podmienok zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie nasledujúcim dňom po skončení zamestnania.

Ak si občan podá žiadosť po skončení zamestnania neskôr, je po splnení zákonných podmienok zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie dňom podania žiadosti.  

UPOZORNENIE: V prípade, že od 15. júna bude žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie podaná poštou alebo e-mailom na miestne príslušný úrad, takáto žiadosť nebude akceptovaná a nebude sa považovať za podanú.

Stránkové hodiny Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky (Záhorácka 2942/60A):
Pondelok     8.00 – 12.00    13.00 – 15.00
Utorok        8.00 – 12.00    13.00 – 15.00
Streda        8.00 – 12.00    13.00 – 17.00
Štvrtok        nestránkový deň
Piatok        8.00- 12.00    

ÚPVSR Malacky

Ďalšie
Spoločnosť
21. 3. 2023
Farebný deň

21. marec je Svetovým dňom Downovho syndrómu. Ľudia si vtento deň obliekajú ponožky rôznych…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Školstvo
21. 3. 2023
Zápis do 1. ročníka základných škôl

Mesto Malacky a riaditeľstvá základných škôl v Malackách oznamujú, že zápis na plnenie…

Zobraziť celý článok