5. 11. 2010
Žiadosti o byty sa vyhodnocujú

Vo štvrtok 4. 11. prvý raz zasadala komisia, ktorá bude posudzovať splnenie podmienok žiadateľov na prideľovanie 110 nájomných bytov na ulici Pri Maline. Do dátumu 22. 10., ktorý bol posledným termínom podania, bolo na mestský úrad doručených 153 žiadostí s požadovanými prílohami. Komisia ich bude posudzovať a vyhodnocovať, či spĺňajú podmienky pridelenia nájomného bytu v zmysle platných právnych predpisov.

V prípade nezrovnalostí v posudzovaných žiadostiach s prílohami budú žiadatelia vyzvaní na ich doplnenie do stanoveného termínu. Ďalšie zasadnutie 7-člennej komisie, ktorej prísediacou je aj kontrolórka mesta, sa uskutoční v stredu 10. 11. Budúci nájomníci budú známi do konca novembra tohto roka.    

/raj/

Ďalšie
Životné prostredie
Školstvo
6. 2. 2023
Gymnazisti merajú znečistenie ovzdušia pri svojej škole

Malacké gymnázium sa stalo jednou spomedzi šiestich vybraných škôl v Bratislavskom kraji,…

Zobraziť celý článok
Mestská polícia
Práca
Oznamy
3. 2. 2023
Mestská polícia Malacky prijme príslušníka

Mesto Malacky vyhlasuje prijímacie konanie na obsadenie miesta – príslušník Mestskej polície…

Zobraziť celý článok