5. 11. 2010
Žiadosti o byty sa vyhodnocujú

Vo štvrtok 4. 11. prvý raz zasadala komisia, ktorá bude posudzovať splnenie podmienok žiadateľov na prideľovanie 110 nájomných bytov na ulici Pri Maline. Do dátumu 22. 10., ktorý bol posledným termínom podania, bolo na mestský úrad doručených 153 žiadostí s požadovanými prílohami. Komisia ich bude posudzovať a vyhodnocovať, či spĺňajú podmienky pridelenia nájomného bytu v zmysle platných právnych predpisov.

V prípade nezrovnalostí v posudzovaných žiadostiach s prílohami budú žiadatelia vyzvaní na ich doplnenie do stanoveného termínu. Ďalšie zasadnutie 7-člennej komisie, ktorej prísediacou je aj kontrolórka mesta, sa uskutoční v stredu 10. 11. Budúci nájomníci budú známi do konca novembra tohto roka.    

/raj/

Ďalšie
Doprava
22. 9. 2023
Rekonštrukcia dvoch parkovísk na Juhu sa blíži ku koncu

Aktuálna rekonštrukcia dvoch veľkých parkovísk na Ulici M. Tillnera na sídlisku Juh sa podľa…

Zobraziť celý článok
Voľby
22. 9. 2023
PARLAMENTNÉ VOĽBY 2023: Hlasovacie preukazy

O hlasovací preukaz môže požiadať volič, ktorý má trvalý pobyt na Slovensku a v deň konania volieb…

Zobraziť celý článok