11. 10. 2012
Zbierka na pomoc onkologicky chorým deťom 15. 10. v Malackách
Združenie na boj proti detským onkologickým ochoreniam, o. z., ohlásilo, že v Malackách 15. 10. vykoná verejnú zbierku na pomoc chorým deťom. Zbierka, ktorú povolilo Ministerstvo vnútra SR 9. 12. 2011 pod spisovým číslom SVS-OVVS3-2011/030640, sa bude konať od 8.00 do 16.00 h na námestí v centre mesta a pred budovou pošty. Každý z aktivistov bude mať pri sebe na matrike overenú kópiu rozhodnutia ministerstva vnútra.

Keďže v médiách často zaznievajú informácie o falošných zbierkach na detskú onkológiu a aj malacké médiá sa tejto téme už pred časom venovali, overili sme si pravosť tejto zbierky na Ministrestve vnútra SR. Pracovníčka odboru všeobecnej vnútornej správy Petronela Belicová potvrdila, že zbierka je naozaj povolená, takže darcovia si môžu byť istí, že v tomto prípade určite nejde o podvod.

„Osoba poverená vykonávaním zbierky  sa musí preukázať písomným poverením podpísaným oprávnenými zástupcami občianskeho združenia (OZ) a opatreným odtlačkom jeho pečiatky. Na poverení má byť uvedené meno, priezvisko, bydlisko a číslo OP poverenej osoby, označenie OZ, účel zbierky, názov orgánu, ktorý zbierku povolil, dátum a číslo rozhodnutia o povolení zbierky, čas a územie konania zbierky určené v rozhodnutí o jej povolení,” upresnila P. Belicová.   

– tabu –
Ďalšie
Šport
5. 6. 2023
Boris Bojanovský je tretíkrát majstrom SR 

Basketbalová extraliga má za sebou sezónu 2022/2023. Siedmy finálový zápas v pondelok 29. mája…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
1. 6. 2023
Verejnosť proti humanitárnemu centru

Na rokovanie mestského zastupiteľstva 30. mája prišli obyvatelia mesta vo vyššom počte než obvykle…

Zobraziť celý článok