8. 12. 2022
Zberný dvor Hlboká: začína sa elektronická evidencia odpadov

Mestská komunálna spoločnosť TEKOS prechádza na nový systém elektronickej evidencie odpadov na  zbernom dvore Hlboká. Keďže je potrebné každého obyvateľa nanovo zaregistrovať, zaberie to určitý čas. Prosíme preto o trpezlivosť všetkých, ktorí prídu na zberný dvor odovzdať odpad. V záujme urýchlenia procesu  je potrebné, aby každý, kto príde odovzdať odpad, mal prichystané potrebné doklady.

Obyvatelia s trvalým pobytom v Malackách:

  • platný občiansky preukaz s uvedenou ulicou trvalého pobytu v Malackách, 
  • doklad o uhradení poplatku za komunálny odpad (výpis z účtu, šek z pošty, potvrdenie z pokladne mestského úradu).

Obyvatelia s trvalým pobytom Malacky (bez uvedenia adresy v občianskom preukaze), ktorí  užívajú v Malackách nehnuteľnosť a sú platcami poplatku:

  • platný občiansky preukaz, 
  • doklad o uhradení poplatku za komunálny odpad.

Obyvatelia s trvalým pobytom mimo Malaciek, ktorí  užívajú v Malackách nehnuteľnosť na základe nájomnej zmluvy (byt, záhradu a pod.) a platia poplatok:

  • platný občiansky preukaz,   
  • doklad o uhradení poplatku za  komunálny odpad.

Obyvatelia s trvalým pobytom  mimo Malaciek, ktorí  užívajú v Malackách nehnuteľnosť (sú v nájme) a poplatok za nich platí vlastník nehnuteľnosti:

  • platný občiansky preukaz,  
  • doklad o uhradení poplatku za  komunálny odpad – v sprievode majiteľa nehnuteľnosti. 

Občan/fyzická osoba môže na zbernom dvore bezplatne odovzdať biologicky rozložiteľný rastlinný odpad, objemný odpad, papier, plasty, sklo. Poplatok za drobný stavebný odpad zostáva v pôvodnej výške.  Fyzické osoby, ktoré nemajú uhradený poplatok za komunálne služby mestu Malacky, môžu odovzdať odpad na zbernom dvore za poplatok podľa aktuálneho cenníka spoločnosti TEKOS. Právnické osoby/firmy môžu odovzdať odpad na zbernom dvore za poplatok podľa aktuálneho cenníka spoločnosti TEKOS. Je potrebné aby mali pripravené údaje o firme (IČO, DIČ, IČ DPH, adresa sídla). 

TEKOS

Ďalšie
Šport
1. 3. 2024
Mladí stolní tenisti nám robia radosť

Naši talentovaní stolní tenisti majú vposlednom období viacero úspešných vystúpení. Najmladšie…

Zobraziť celý článok
Šport
1. 3. 2024
15 titulov majstrov kraja pre AC Malacky

Pred časom sme informovali oúspešnom vystúpení atlétov AC Malacky počas prvej časti majstrovstiev…

Zobraziť celý článok