16. 11. 2022
Zber objemného odpadu v IV. obvode bude v sobotu

Zber objemného odpadu v IV. obvode bude túto sobotu 19. novembra. Veľkokapacitné kontajnery sú určené výlučne pre obyvateľov Malaciek – fyzické osoby. Nie sú určené pre podnikateľov, aby sa zbavovali odpadu v rámci svojich podnikateľských aktivít (pri prerábkach bytov a pod.)

Do veľkoobjemových kontajnerov PATRÍ: nábytok rozbitý na dosky, koberce, matrace a odpad, ktorý nepatrí do komunálneho odpadu ani do separovaného zberu.

Do veľkoobjemových kontajnerov NEPATRÍ: elektroodpad, pneumatiky, batérie a akumulátory, stavebný odpad, nebezpečný odpad (farby, oleje a pod). NEPATRIA SEM ANI KONÁRE A INÝ BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD. Sú určené len na objemný odpad z domácností. 

Elektroodpad sa môže voziť na zberný dvor Partizánska celoročne a zadarmo. Aj veľkoobjemový odpad sa môže voziť celoročne na zberné dvory. 

Pristavené veľkokapacitné kontajnery 

 • Záhradná – Jesenského – Dubovského (pri detskom ihrisku)
 • Sadová (pod lesom)
 • Dubovského (bytovky Vojenských lesov)
 • križovatka Rakárenská – Táborisko
 • Na majeri – parkovisko pri Vojenských lesoch
 • križovatka Rakárenská – Duklianskych hrdinov
 • križovatka Tichá – Duklianskych hrdinov
 • Duklianskych hrdinov 31 (oproti Fytopharme)
 • križovatka Oslobodenia – Legionárska 
 • križovatka Rudolfa Dilonga – Nad výhonom
 • križovatka Hurbanova – Lesná – Boženy Nemcovej
 • križovatka Hurbanova – Janka Kráľa
 • križovatka Hurbanova – Hlboká
 • križovatka Písniky – Džbankáreň
 • križovatka Džbankáreň – Vysoká – Hlboká
 • križovatka Hodžova – Hlboká

Ulice IV. obvodu:

Oslobodenia, Legionárska, Nad výhonom, Rudolfa Dilonga, Hurbanova, Boženy Nemcovej, Janka Kráľa, Hodžova, Hlboká, Písniky, Džbankáreň, Vysoká, Duklianskych hrdinov, Tichá, Lesná, Rakárenská, Táborisko, Sadová, Dubovského, Jesenského, Na majeri, Krátka.  

TEKOS

Ďalšie
Voľný čas
Spoločnosť
2. 2. 2023
Karnevalová paráda v Cvečku

Novučičké priestory Komunitného centra pri Cvč privítali v piatok 27. januára všetky…

Zobraziť celý článok
Voľný čas
Spoločnosť
Kultúra
2. 2. 2023
Dlhoročná riaditeľka CVČ odchádza do dôchodku

Utorok 31. január bol posledným pracovným dňom pre dlhoročnú riaditeľku Centra voľného času v…

Zobraziť celý článok