12. 5. 2021
Zber objemného odpadu v III. obvode – 15. máj
V sobotu 15. mája  budú na uliciach III. obvodu rozmiestnené kontajnery pre objemný odpad. Veľkokapacitné kontajnery sú určené výlučne pre obyvateľov Malaciek – fyzické osoby. Nie sú určené pre podnikateľov, aby sa zbavovali odpadu v rámci svojich podnikateľských aktivít (pri prerábkach bytov a pod.)
 
Do veľkoobjemových kontajnerov PATRÍ: nábytok rozbitý na dosky, koberce, matrace a odpad, ktorý nepatrí do komunálneho odpadu ani do separovaného zberu.
 
Do veľkoobjemových kontajnerov NEPATRÍ: pneumatiky, elektroodpad, batérie a akumulátory, stavebný odpad, nebezpečný odpad (farby, oleje a pod.). NEPATRIA SEM ANI KONÁRE A INÝ BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD. Sú určené len na objemný odpad z domácností. 
 
Elektroodpad sa môže voziť na zberný dvor Partizánska celoročne a zadarmo. Aj veľkoobjemový odpad sa môže voziť celoročne na zberné dvory. 
 
Veľkokapacitné kontajnery budú pristavené na týchto miestach:
III. obvod, 15. máj
 • Vinohrádok
 • gen. M. R. Štefánika – jasle, veterinár
 • gen. M. R. Štefánika – zastávka Tabarín
 • Stupavská – bývalé Zberné suroviny
 • trafostanica pri Betánii
 • Michala Tillnera 5219/19 – parkovisko
 • Štúrova – detské ihrisko a škola
 • Štúrova – pri potoku
 • križovatka Štúrova – Boreckého – L. Novomeského 
 • trafostanica V. Clementisa – Jozefa Gabčíka – Ľ. Kukorelliho
 • Kalista Orgoňa – parkovisko
 • križovatka Jánošíkova – Príjazdná
 • križovatka Záhradná – Stromová – Olšiny 
 • križovatka Gaštanová pri Hobbi
 
Ulice III. obvodu: 
Záhradná, Brezová, Javorová, Jelšová, Lipová, Agátová, Gaštanová, Stromová, Stupavská, Pri Maline, Štúrova, Boreckého, L. Novomeského, Jánošíkova, V. Clementisa, Jozefa Gabčíka, Jozefa Murgaša, Ľ. Kukorelliho, kpt. Miloša Uhra, arm. gen. L. Svobodu, Kalista Orgoňa, Alojza Veselého, gen. M. R. Štefánika, Námestie SNP, Vinohrádok, Michala Tillnera, Ľudovíta Fullu, záhradkárska osada Olšiny. 
 
-red-/foto: S. Osuský 

Ďalšie
Práca
Oznamy
22. 7. 2024
Okresný súd Malacky informuje o voľnom pracovnom mieste

Okresný súd Malacky informuje o voľnom štátnozamestnaneckom mieste v dočasnej štátnej službe vo…

Zobraziť celý článok
Voľný čas
Podujatia
18. 7. 2024
Modelárska šou už tento víkend

Prvé tohoročné letné stretnutie leteckých modelárov sa uskutoční už tento víkend (20. a 21. júla).…

Zobraziť celý článok