16. 3. 2023
Zber objemného odpadu - kedy a kde?

Jarný zber objemného odpadu sa uskutoční v celom meste počas dvoch termínov v marci a apríli.

I. a II. obvod: 24. – 27. marca 2023

III. a IV. obvod: 21. – 24. apríla 2023

V rámci jednotlivých obvodov sú určené miesta, kde sa pristavia veľkokapacitné kontajnery a do ktorých môžu obyvatelia vyniesť odpad. Ak kontajner z akéhokoľvek dôvodu nebude možné pristaviť na určené miesto, kontajner sa pristaví na najbližšie možné voľné miesto.

Veľkokapacitné kontajnery sú určené výlučne pre obyvateľov Malaciek – fyzické osoby. Nie sú určené pre podnikateľov, aby sa zbavovali odpadu v rámci svojich podnikateľských aktivít (pri prerábkach bytov a pod.).

Do veľkoobjemových kontajnerov PATRÍ: nábytok rozbitý na dosky, koberce, matrace a odpad, ktorý nepatrí do komunálneho odpadu ani do separovaného zberu.

Do veľkoobjemových kontajnerov NEPATRÍ: pneumatiky, elektroodpad, batérie a akumulátory, stavebný odpad, nebezpečný odpad (farby, oleje a pod.). NEPATRIA SEM ANI KONÁRE A INÝ BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD. Sú určené len na objemný odpad z domácností.

Elektroodpad sa môže voziť na zberný dvor Partizánska celoročne a zadarmo. Aj veľkoobjemový odpad sa môže voziť celoročne na zberné dvory.

Pristavené veľkokapacitné kontajnery

I. obvod, 24. – 27. marca

• Pezinská (pred kasárňami)

• Partizánska – Zámocká (križovatka pod nadjazdom)

• Hviezdoslavova (pri Agre)

• Družstevná (pri mlyne)

• Záhorácka (pri záložni, stojisko kontajnerov)

• Jána Kollára (pri koľajniciach)

• križovatka Kukučínova – Mansueta Olšovského

• roh Ul. 1. mája – Martina Rázusa

• Kukučínova (pri vodároch)

• záhradkárska osada Prídavky

Ulice I. obvodu:

Družstevná, Záhorácka, Poľná, Kukučínova, Jozefa Kubinu, Prídavky, Pribinova, Mansueta Olšovského, Nová, Vajanského, Sládkovičova, Jána Kollára, Na brehu, Ferdiša Kostku, Hviezdoslavova, Pezinská, Dielenská, Továrenská, Partizánska, Radlinského, Zámocká, Ul. 1. mája, Ota Kožucha, Mlynská, Brnianska, Mierové námestie, Priemyselná, Sasinkova.

II. obvod, 24. – 27. marca

• Nádražná – Štefana Čulena – Pavla Blahu (Pepsi Cola, zadná brána)

• križovatka Petra Jilemnického – Ľuda Zúbka

• križovatka Cesta mládeže – Veľkomoravská

• Cesta mládeže (modrý činžiak pri ceste)

• križovatka Svätoplukova – Jána Hollého

• križovatka Vlastenecká – Príjazdná

• križovatka Bernolákova – Veľkomoravská (trafostanica)

Ulice II. obvodu:

Kozia, Martina Benku, Vendelína J. Kučeru, Veľkomoravská, Cesta mládeže, Vševlada Gajdoša, Slovenská, Mirka Nešpora, Jána Hollého, Ulica  Ludwiga Angerera, Pavla Hallona, Ulica Ernsta Wiesnera, Ivana Dérera, Petra Straku, Mojmírova, Rastislavova, Svätoplukova, Vlastenecká, Robotnícka, Budovateľská, Príjazdná, Sama Chalupku, Jána Kalinčiaka, Ľuda Zúbka, Petra Jilemnického, Štefana Čulena, Pavla Blahu, Nádražná, Ulica Karola Virsíka, Bernolákova, Šikmá.

III. obvod, 21. – 24. apríla

• gen. M. R. Štefánika – zastávka Tabarín

• Stupavská – bývalé Zberné suroviny

• trafostanica D. Skuteckého 1650/16 (pri Betánii)

• Michala Tillnera 5219/19 – parkovisko

• Štúrova – detské ihrisko a škola

• Štúrova – pri potoku

• trafostanica V. Clementisa – Jozefa Gabčíka – Ľ. Kukorelliho

• križovatka Jánošíkova – Príjazdná

• križovatka Záhradná – Stromová – Olšiny

Ulice III. obvodu:

Záhradná, Brezová, Javorová, Jelšová, Lipová, Agátová, Gaštanová, Stromová, Stupavská, Pri Maline, Štúrova, Boreckého, L. Novomeského, Jánošíkova, V. Clementisa, Jozefa Gabčíka, Jozefa Murgaša, Ľ. Kukorelliho, kpt. Miloša Uhra, arm. gen. L. Svobodu, Kalista Orgoňa, Alojza Veselého, gen. M. R. Štefánika, Námestie SNP, Vinohrádok, Michala Tillnera, Ľudovíta Fullu, záhradkárska osada Olšiny.

IV. obvod, 21. – 24. apríla

• Záhradná – Jesenského – Dubovského (pri detskom ihrisku)

• Sadová (pod lesom)

• Na majeri – parkovisko pri Vojenských lesoch

• križovatka Rakárenská – Duklianskych hrdinov

• Duklianskych hrdinov 31 (oproti Fytopharme)

• križovatka Oslobodenia – Legionárska

• križovatka Hurbanova – Lesná – Boženy Nemcovej

• križovatka Hurbanova – Janka Kráľa

• križovatka Písniky – Džbankáreň

Ulice IV. obvodu:

Oslobodenia, Legionárska, Nad výhonom, Rudolfa Dilonga, Hurbanova, Boženy Nemcovej, Janka Kráľa, Hodžova, Hlboká, Písniky, Džbankáreň, Vysoká, Duklianskych hrdinov, Tichá, Lesná, Rakárenská, Táborisko, Sadová, Dubovského, Jesenského, Na majeri, Krátka.

TEKOS

Ďalšie
Šport
24. 7. 2024
Vysvedčenia pre karatistov

Koniec júna je u školákov vždy spájaný s odovzdávaním vysvedčení za dosiahnuté výsledky v škole.…

Zobraziť celý článok
Práca
Oznamy
22. 7. 2024
Okresný súd Malacky informuje o voľnom pracovnom mieste

Okresný súd Malacky informuje o voľnom štátnozamestnaneckom mieste v dočasnej štátnej službe vo…

Zobraziť celý článok