5. 3. 2021
Zber kuchynského odpadu sa rozbieha pomaly
Hnedé kontajnery na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad sú už rozmiestnené podľa zoznamu. Ako redakciu Malackého hlasu informovali kolegovia zo životného prostredia, prvý zber bol dosť slabý. Zo všetkých hnedých kontajnerov po celých Malackách sa vyzbieralo iba približne 100 kg kuchynského odpadu. Žiaľ, odpad bol aj znečistený, pretože sa v ňom nachádzali igelitové vrecká so zmesovým odpadom, ktorý patrí do zelených kontajnerov. 
Opakovane upozorňujeme, že do kontajnerov na kuchynský odpad sa nemôžu vyhadzovať igelitové ani plastové obaly. Znamená to, že aj potravinový tovar po záruke treba odbaliť. Do kuchynského odpadu nepatria ani papierové vrecká a kartónové obaly.  

Rozmiestnenie kontajnerov na kuchynský odpad
zberný dvor Partizánska 
Bernolákova 16
Veľkomoravská 2 
Veľkomoravská 25
Jesenského –  Dubovského
Hviezdoslavova – Ferdiša Kostku 
Záhorácka 33
Záhorácka 47
Záhorácka 75
Záhorácka 87
Malé námestie 1
Malé námestie 26
Pribinova 2
Kukučínova – Mansueta Olšovského 
Záhorácka 42 (parkovisko) 
Ul. 1. mája 77
Martina Rázusa 25
Břeclavská (pri parku)
Ľudovíta Fullu 1-3  
D. Skuteckého (oproti č. 10)
Štúrova 145
Štúrova 155
Stupavská – Štúrova
Ľuda Zúbka 8 -10
vnútroblok Partizánska – Radlinského 
Pezinská 49A
Cesta mládeže 50
Pri Maline 51 
zberný dvor Hlboká
Hurbanova – Lesná
Duklianskych hrdinov – Rakárenská
Jánošíkova – Príjazdná
Štúrova – Boreckého 


Medzi biologicky rozložiteľný kuchynský odpad patria: 
šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, pečivo a cestoviny, mäsové a mliečne výrobky,  zvyšky jedla a kosti, škrupiny z orechov, potraviny po záručnej dobe, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu.

Do biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu nepatria: 
oleje, nescedené polievky, zvyšky potravín s obalom, zelené odpady, lístie, drevo, drevený odpad, popol, burina, kvety , uhynuté zvieratá, trus zvierat. 

Text a foto: -red-


Ďalšie
Spoločnosť
21. 3. 2023
Farebný deň

21. marec je Svetovým dňom Downovho syndrómu. Ľudia si vtento deň obliekajú ponožky rôznych…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Školstvo
21. 3. 2023
Zápis do 1. ročníka základných škôl

Mesto Malacky a riaditeľstvá základných škôl v Malackách oznamujú, že zápis na plnenie…

Zobraziť celý článok