25. 2. 2009
Záver obhliadky expertov - stav mosta je veľmi zlý

Stav mosta – nadjazdu na ceste II/503 v Malackách je veľmi zlý. Taký je záver mimoriadnej obhliadky mosta vyvolanej poruchou. Dnes podvečer sa začne oprava, most zostáva otvorený za plnej prevádzky v oboch smeroch.

Dôvodom mimoriadnej obhliadky mosta bola porucha – kaverna s priemerom asi tridsať cm vo vozovke nad piatym pilierom mosta. Obhliadku vykonali zástupcovia Regionálnych ciest, ktoré sú správcom komunikácie, Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Malackách a Okresného riaditeľstva Policajného zboru Bratislava – okolie. Mária Rajtová, hovorkyňa Regionálnych ciest Bratislava poskytla Mestu Malacky záznam z mimoriadnej obhliadky mosta. Účastníci obhliadky skonštatovali havarijnú situáciu v časti mosta nad pilierom, kde sa vyskytuje oblasť s porušeným a vypadnutým betónom v mieste kontaktu nosníkov s obnaženou skorodovanou výstužou. Podľa záznamu porucha ohrozuje bezpečnosť cestnej premávky.

Ako okamžité riešenie obhliadajúca skupina navrhla prekryť poškodené miesto dvoma ukotvenými oceľovými platňami s rozmermi 1,5 x 3 m s hrúbkou 30 mm, obmedziť rýchlosť v tomto úseku na 30 km/h a osadiť dopravnú značku Pozor hrbol. Zo záznamu vyplýva, že navrhnuté riešenie, umožňujúce premávku v oboch smeroch, je provizórne. Na cestu II/ 503 bude v nasledujúcom polroku zvýšený dopravný nápor, keďže je hlavnou obchádzkovou trasou počas začínajúcej opravy ďalšieho mosta v lokalite Vampíl nad železnicou na ceste I/2.

Technickým stavom mosta a návrhom riešenia sa bude zaoberať Výskumný ústav inžinierskych stavieb. Do 31. marca vypracuje expertízu s analýzou príčin a návrhom opatrení na odstránenie poruchy. Bratislavský samosprávny kraj, ktorý je vlastníkom komunikácie, plánuje komplexnú opravu mosta začať v auguste tohto roka. Dovtedy je podľa expertov nevyhnutné most denne monitorovať.  Príčinou je vysoká frekvencia závažných porúch. Záznam z mimoriadnej obhliadky uvádza, že celkový stavebno-technický stav mosta je hodnotený stupňom VI – veľmi zlý.

 

Ďalšie
Práca
Oznamy
17. 5. 2024
Voľné pracovné miesto na MsÚ: samostatný odborný referent územného plánovania

Mesto Malacky informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade Malacky s názvom: Samostatný…

Zobraziť celý článok
Školstvo
Práca
Oznamy
16. 5. 2024
Štyri voľné pracovné miesta v materskej škole

Materská škola, Jána Kollára 896, 901 01 Malacky, informuje o štyroch voľných pracovných miestach.…

Zobraziť celý článok