25. 2. 2009
Záver obhliadky expertov - stav mosta je veľmi zlý

Stav mosta – nadjazdu na ceste II/503 v Malackách je veľmi zlý. Taký je záver mimoriadnej obhliadky mosta vyvolanej poruchou. Dnes podvečer sa začne oprava, most zostáva otvorený za plnej prevádzky v oboch smeroch.

Dôvodom mimoriadnej obhliadky mosta bola porucha – kaverna s priemerom asi tridsať cm vo vozovke nad piatym pilierom mosta. Obhliadku vykonali zástupcovia Regionálnych ciest, ktoré sú správcom komunikácie, Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Malackách a Okresného riaditeľstva Policajného zboru Bratislava – okolie. Mária Rajtová, hovorkyňa Regionálnych ciest Bratislava poskytla Mestu Malacky záznam z mimoriadnej obhliadky mosta. Účastníci obhliadky skonštatovali havarijnú situáciu v časti mosta nad pilierom, kde sa vyskytuje oblasť s porušeným a vypadnutým betónom v mieste kontaktu nosníkov s obnaženou skorodovanou výstužou. Podľa záznamu porucha ohrozuje bezpečnosť cestnej premávky.

Ako okamžité riešenie obhliadajúca skupina navrhla prekryť poškodené miesto dvoma ukotvenými oceľovými platňami s rozmermi 1,5 x 3 m s hrúbkou 30 mm, obmedziť rýchlosť v tomto úseku na 30 km/h a osadiť dopravnú značku Pozor hrbol. Zo záznamu vyplýva, že navrhnuté riešenie, umožňujúce premávku v oboch smeroch, je provizórne. Na cestu II/ 503 bude v nasledujúcom polroku zvýšený dopravný nápor, keďže je hlavnou obchádzkovou trasou počas začínajúcej opravy ďalšieho mosta v lokalite Vampíl nad železnicou na ceste I/2.

Technickým stavom mosta a návrhom riešenia sa bude zaoberať Výskumný ústav inžinierskych stavieb. Do 31. marca vypracuje expertízu s analýzou príčin a návrhom opatrení na odstránenie poruchy. Bratislavský samosprávny kraj, ktorý je vlastníkom komunikácie, plánuje komplexnú opravu mosta začať v auguste tohto roka. Dovtedy je podľa expertov nevyhnutné most denne monitorovať.  Príčinou je vysoká frekvencia závažných porúch. Záznam z mimoriadnej obhliadky uvádza, že celkový stavebno-technický stav mosta je hodnotený stupňom VI – veľmi zlý.

 

Ďalšie
Doprava
29. 9. 2023
Prichádza nové dopravné značenie pre chodcov

Kpriechodom pre chodcov pribudnú miesta na prechádzanie Aktuálne stavebné úpravy na hlavnej…

Zobraziť celý článok
Samospráva
29. 9. 2023
Zastupiteľstvo: nové námestie, nová pediatrická ambulancia, dotácia pre…

Vo štvrtok 21. septembra rokovali poslanci mestského zastupiteľstva. Na programe boli ekonomické…

Zobraziť celý článok