14. 8. 2007
Zatiaľ podaných 44 prihlášok

V moderných, dobre vybavených priestoroch Inkubátora v Malackách bude už v tomto akademickom roku študovať minimálne 44 študentov. Vysunuté pracovisko Trenčianskej univerzity (TU) Alexandra Dubčeka je odborným garantom otvorenia bakalárskeho a magisterského štúdia politológie v meste, kde zhodou okolností dodnes s rodinou žije aj MUDR. Pavol Dubček, syn Alexandra Dubčeka – osobnosti, po ktorej je TU pomenovaná.

Tí, čo mali odvahu podať si prihlášku, sa stanú historicky prvými študentmi vysokej školy v Malackách.
„Stále veľa ľudí telefonuje a dohovára si termíny, kedy prinesú vyplnenú prihlášku, takže počet prihlásených študentov sa ešte určite zvýši,“ povedala pracovníčka zodpovedná za príjem prihlášok J. Ondrejková z Inkubátora v Malackách. Väčšina prihlásených však prejavila záujem o bakalárske štúdium.

„Viacerí si asi neuvedomili, že magisterské štúdium pre nich môže byť iba dvojročné. Je to tak vtedy, ak získali bakalársky titul z príbuzných vedných disciplín, ktorými sú napr. sociológia, medzinárodné vzťahy či verejná správa,“ dodáva na povzbudenie nerozhodným záujemcom, pretože do uzávierky podávania prihlášok zostáva ešte 11 dní.

Posledným dňom, kedy možno prihlášku doručiť do Inkubátora v Malackách, je 25. august. A hoci tento dátum pripadne na sobotu, pre budúcich študentov prvého ročníka vysokoškolského štúdia v Malackách bude sekretariát otvorený až do 16.00 h. 

Ďalšie
Samospráva
Spoločnosť
26. 1. 2023
Špeciálna prokuratúra zastavila stíhanie primátora

 „Je nepochybné, že sa nestal skutok, pre ktorý sa vedie trestné stíhanie,“ píše sa v…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Kultúra
25. 1. 2023
Múzeum vydalo nový zborník

MCK Malacky - Múzeum Michala Tillnera vydalo nový zborník Malacky a okolie 15, zameraný na…

Zobraziť celý článok