14. 8. 2007
Zatiaľ podaných 44 prihlášok

V moderných, dobre vybavených priestoroch Inkubátora v Malackách bude už v tomto akademickom roku študovať minimálne 44 študentov. Vysunuté pracovisko Trenčianskej univerzity (TU) Alexandra Dubčeka je odborným garantom otvorenia bakalárskeho a magisterského štúdia politológie v meste, kde zhodou okolností dodnes s rodinou žije aj MUDR. Pavol Dubček, syn Alexandra Dubčeka – osobnosti, po ktorej je TU pomenovaná.

Tí, čo mali odvahu podať si prihlášku, sa stanú historicky prvými študentmi vysokej školy v Malackách.
„Stále veľa ľudí telefonuje a dohovára si termíny, kedy prinesú vyplnenú prihlášku, takže počet prihlásených študentov sa ešte určite zvýši,“ povedala pracovníčka zodpovedná za príjem prihlášok J. Ondrejková z Inkubátora v Malackách. Väčšina prihlásených však prejavila záujem o bakalárske štúdium.

„Viacerí si asi neuvedomili, že magisterské štúdium pre nich môže byť iba dvojročné. Je to tak vtedy, ak získali bakalársky titul z príbuzných vedných disciplín, ktorými sú napr. sociológia, medzinárodné vzťahy či verejná správa,“ dodáva na povzbudenie nerozhodným záujemcom, pretože do uzávierky podávania prihlášok zostáva ešte 11 dní.

Posledným dňom, kedy možno prihlášku doručiť do Inkubátora v Malackách, je 25. august. A hoci tento dátum pripadne na sobotu, pre budúcich študentov prvého ročníka vysokoškolského štúdia v Malackách bude sekretariát otvorený až do 16.00 h. 

Ďalšie
Šport
27. 9. 2023
Okolo ringu:  boxerský maratón

Pred pár dňami sa vDubnici nad Váhom konal 8-hodinový maratón II. Slovenskej ligy boxu (SLB). V…

Zobraziť celý článok
Služby
Oznamy
27. 9. 2023
Prerušenie dodávky pitnej vody na Martina Benku a Jána Hollého

Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) oznamuje, že počas pondelka 9. októbra 2023 musí prerušiť…

Zobraziť celý článok